VÄXJÖ 2023-10-31 KL. 14:00

Ica Maxi: ”Oerhört stor efterfrågan på klipp i butiken”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Under de värsta pandemiåren 2020 och 2021 exploderade e-handeln på Ica Maxi på Grand Samarkand i Växjö.
Men nu ser man nya köpmönster i lågkonjunkturen.
- Många kunder har återgått till att handla i butiken, och det är en oerhört stor efterfrågan på klipp, säger Johan Herdeby, vice handlare och marknadschef på Ica Maxi i Växjö.

Ica Maxi: ”Oerhört stor efterfrågan på klipp i butiken”
- Försäljningsmässigt går det bra för oss, däremot har vi fått minskade vinster eftersom vi har pressat ned priserna så mycket i år, förklarar Johan Herdeby, vice handlare och marknadschef på Ica Maxi i Växjö. Foto: Hans Nilsson


I september i år tappade e-handeln i Sverige 19 procent i försäljning jämfört med samma månad 2022, enligt Svensk Handels e-handelsindikatorn. Detta skriver tidningen Dagens Handel.

Det här ligger i linje med vad man upplever på Ica Maxi på Grand Samarkand i Växjö.
- Vår e-handel har minskat med runt 20 procent. Samtidigt har vi sett en stor ökning av kunder som handlar i vår butik och vi ser att den ökningen fortsätter, förklarar Johan Herdeby på Ica Maxi.
- Många som inte vågade handla i butik under pandemin har återgått till att göra det. Dessutom har lågkonjunkturens inträde på marknaden gjort att många vill gå i butiken och leta efter tillfälliga klipp bland våra kampanjer och köpa varor med kort datum.
- Efterfrågan på klipp i butiken är väldigt stor. De två senaste åren har vi hittat nya inköpskanaler och nya arbetssätt för att kunna erbjuda många fler tillfälliga klipp och partier i butiken. De varorna har en strykande åtgång och vi kan köpa hem allt större volymer. På det sättet kan vi erbjuda ännu bättre priser på de klippen.
Johan Herdeby ser flera förändringar i kundernas köpvanor på Ica Maxi.
- Allt fler väljer de billigaste varumärkena i början av veckan, när de ska köpas vardagsmat. Framåt helgen och när man exempelvis har gäster hemma så väljer man lite finare varor och dyrare varumärken.
- En trend som vi också ser är att kundflödet skiljer mer än på länge mellan en lönevecka och en mer ordinär vecka. Allt fler verkar tvingas vänta med att handla tills lönen är på kontot.
- Siffror visar att ett snitthushåll i vår del av landet har ungefär 33 procent mindre att röra sig med idag jämfört med för ett år sedan, så det är ju självklart att inköpsvanorna förändras.

Icas billigaste varumärke ICA Basic har många artiklar som ökat med flera hundra procent i försäljning det senaste året, berättar Johan Herdeby.
- Det är ett av många tydliga tecken på hur hushållen ändrat sina inköpsmönster. Så försäljningsmässigt går det bra för oss, däremot har vi fått minskade vinster eftersom vi har pressat ned priserna så mycket i år, förklarar han.

Under pandemiåren var Ica Maxi på Grand Samarkand en av de största enskilda livsmedelsbutikerna i landet på e-handel, enligt Johan Herdeby.
- Vi hade en extrem ökning av e-handeln 2019 och 2020. Under de åren hade vi så mycket kunder som hämtade varor med bil att det blev långa köer. Så vi byggde en utlämningsplats för e-handel på baksidan, en drive-through. Totalt satsade vi 20 miljoner kronor på att bygga om baksidan av butiken.
- Vi hade upp emot 400 kunder varje dag då som beställde varor med e-handel och hämtade med bilen i vår utlämningsplats. Nu har vi kanske 200 kunder som gör det varje dag.
- E-handel kommer aldrig bli 100 procent av vår försäljning, men den kommer finnas kvar och växa. Drömmen är att en kund handlar via e-handel en gång i veckan och att samma kund handlar i butiken en gång i veckan. När lågkonjunkturen är över om kanske två eller tre år så tror jag att det kan bli ett scenario, säger Johan Herdeby.
hans nilsson