VÄXJÖ 2024-1-20 KL. 21:00

Hälften av Växjöborna har ganska bra hemberedskap

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Är Växjöborna förberedda på en större kris eller i värsta fall ett krig? Enligt en enkätundersökning som skickades till 2 000 hushåll om hemberedskap hösten 2022 var ungefär hälften ganska förberedda.
Undersökningen gjordes som en del i kommunens arbete med krisplaner och för att stärka beredskapen i kommunen.

Hälften av Växjöborna har ganska bra hemberedskap
Tändstickor, stearinljus och fotogenlampa är några saker som rekommenderas att ha hemma som beredskap. Foto: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap


Enkäten innehöll 25 frågor på åtta teman: mat, vatten, värme och el, kommunikation, sociala nätverk, läkemedel och hygien och övrig hemberedskap.
Resultatet av enkäten blev bland annat följande:
- Nästan hälften av hushållen i Växjö kommun har någon alternativ värmekälla, som öppen spis eller kamin.
- Sju av tio hushåll har tillgång till något alternativt redskap för matlagning som kan användas vid elavbrott.
- Två av tre tror att maten de har hemma skulle räcka i mellan 3–13 dagar.
- Sex av tio har förvarat dricksvatten som räcker mindre än 1-2 dagar.
- De som bor i småhus på landsbygden har generellt bättre beredskap för att klara kriser och störningar i el-, värme och vattenförsörjning, än de som bor i staden.
Hemberedskap är att man har beredskap för att klara sig i en vecka utan samhällets hjälp vid ett strömavbrott.
hans nilsson


Krislåda med stormkök som hemberedskap rekommenderas. Foto: Thomas Henrikson/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap


Hemberedskap - att ha hemma vid kris
- Radio som går på batterier eller med vev/solceller.
- Ficklampa och pannlampa med extra batterier.
- Flaskor och dunkar med rent vatten.
- Mat som inte behöver kyl eller frys och som kan ätas direkt eller tillagas utan vatten.
- Stormkök och bränsle.
- Sovsäckar, filtar och varma kläder.
- Tändstickor, stearinljus, värmeljus.
- Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen.
- Alternativ värmekälla som drivs av fotogen, gasol, diesel eller ved.
- Husapotek, första hjälpen-kit, sårvård, viktiga mediciner.
- Hygienartiklar, våtservetter, handsprit, blöjor och mensskydd.
- Extra batterier, laddade powerbanks.
- Kontanter, om betalkort slutar fungera.
- Lista på papper med telefonnummer till familj, anhöriga, grannar, sjukhus, kommun, räddningstjänst, elleverantör.