VÄXJÖ 2023-3-10 KL. 17:50

Grace Night Club får kritik av kommunens inspektörer - Sovande kvinnor i ett bås och en man som drack ur en spritflaska på dansgolvet

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Grace Night Club i Växjö Stadshotell prickas av kommunens inspektörer för att ha brutit mot alkohollagens bestämmelser.
Det här framgår av ett beslut av Växjö kommun.
Vid ett tillsynsbesök en sen natt kunde alkoholhandläggare se två sovande kvinnor i ett bås mellan dansgolven och hur en man var ute på dansgolvet med en spritflaska i handen som han drack direkt ur utan uppsikt från personalen.

Grace Night Club får kritik av kommunens inspektörer  - Sovande kvinnor i ett bås och en man som drack ur en spritflaska på dansgolvet
Vid ett tillsynsbesök på Grace Nightclub den 4 december 2022 hittade Växjö kommuns alkoholhandläggare flera brister där man inte uppfyller de krav som gällde för tillståndet som gäller för servering av alkohol. Foto: Hans Nilsson


SSRS Hotel och Statt AB har haft serveringstillstånd vid Växjö Stadshotell sedan 2001. Tillståndet omfattar även Grace Nightclub och Bishops arms.
Man förväntas därför ha god kunskap om reglerna för alkoholservering, påpekar byggnadsförvaltningen på Växjö kommun.

Förvaltningen anser att de brister som nu upptäckts enligt alkohollagen inte uppfyller de krav som gällde för tillståndet och går emot bestämmelserna som gäller för servering.
Men eftersom man inte haft någon ytterligare överträdelse de senaste tre åren nöjer sig Växjö kommun med att meddela en erinran angående Grace Night Club i Växjö Stadshotell. Detta efter att ha gjort ett tillsynsbesök den 4 december 2022.
Alkoholhandläggare frågade då personal i baren om hon var serveringsansvarig. Men hon fanns inte med på den lista som anmälts av tillståndshavaren till kommunen.
När alkoholhandläggare påpekade detta hade serveringspersonalen inte koll på vem som var serveringsansvarig för kvällen.

Vid klockan 01:20 såg alkoholhandläggare att det fanns flera bord med helrör och hela spritflaskor vid dansgolvet längst in från entrén. Flaskorna var lättillgängliga och det fanns inte någon personal i samband med borden som höll koll.
Alkoholhandläggare såg med egna ögon att en man i svart t-shirt var ute på dansgolvet längst in från entrén med en hel spritflaska i handen som han drack direkt ur utan uppsikt.
Vid 01:22 såg alkoholhandläggaren att det stod mycket glas på borden vid dansgolven. Det var även mycket alkoholspill på golven som
gjorde att skorna ofta fastnade.
Klockan 01:29 noterade alkoholhandläggare två sovande kvinnor i ett bås mellan dansgolven. Kvinnorna låg med huvudena mot varandra. Den ena kvinnan i ljus topp, byxor och mörkt hår och den andra i blå klänning och ljust hår.

Vid ett möte några dagar senare mellan kommunens alkoholhandläggare och Grace Nightclubs ansvarige för serveringstillståndet av alkohol bekräftar denne att det finns en problematik kring den man som drack helrör på dansgolvet. Men man delar inte alkoholhandläggarnas syn att man behöver ha bättre uppsikt över ”VIP-borden”.
Grace Nightclubs ansvarige påpekar att de kan ha viss koll från baren som ligger i samma rum som ”VIP-borden”.
Men man anser också att de två samtal som alkoholhandläggare haft med en serveringspersonal och en serveringsansvarig vid två olika tillfällen vid tillsynsbesöket rört sig om missförstånd.

Att det är mycket glas på borden inne på Grace Nightclub och alkoholspill på golvet stämmer - men de har en rutin över att alltid kontinuerligt plocka bort glas från bord.
Serveringsansvarig säger att det aldrig plockas undan glas under tiden som ett sällskap sitter vid borden utan att detta som regel görs efter att ett sällskap lämnat bordet.
De säger dessutom att de har utfört timslånga tester av redbull på alla golvytor på Grace Nightclub - och konstaterat att det inte uppstår någon betydande klibbighet på golven.

När det gäller de två sovande kvinnorna i båset anser ansvarige på Grace att vakter och serveringspersonal håller koll på sådana situationer så att de personerna inte ska vara kvar på serveringsstället. De uppger också att vakter som arbetar på Grace Nightclub sagt att detta är ett vanligt sätt för gäster att sätta sig och vila efter intensivt dansande.hans nilsson