VÄXJÖ 2024-2-19 KL. 08:44

Forskare i Växjö får anslag från Hjärt-Lungfonden

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Personer som lever med hiv har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Forskaren och läkaren Olof Elvstam i Växjö har nu fått anslag från Hjärt-Lungfonden för att undersöka om olika mått på virusmängden i blodet kan hjälpa till att förutsäga risken för hjärt-kärlsjukdomar hos personer med hiv.

Forskare i Växjö får anslag från Hjärt-Lungfonden
Olof Elvstam bor i Växjö och arbetar som ST-läkare på Infektionskliniken i Växjö. Foto: Pressbild


- Globalt är hiv en viktig bidragande orsak till hjärt-kärlsjukdom, men även i Sverige har personer som lever med hiv en markant ökad risk. Genom att skatta risken för hjärt-kärlsjukdom årligen kan förebyggande insatser anpassas till den enskilda personen, säger Olof Elvstam, boende i Växjö och ST-läkare på Infektionskliniken i Växjö, men som forskar vid Lunds universitet.
Om studien kan leda till bättre verktyg för att skatta risken kan det leda till förbättrad förebyggande vård och minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar.
Trots välfungerande behandling som trycker ner viruset så har personer som lever med hiv en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.
I den här studien ska man undersöka om olika mått på virusmängden i blodet kan hjälpa till att förutsäga risken för hjärt-kärlsjukdomar hos personer med hiv. Fyra olika mått kommer att jämföras för att se vilket som är mest användbart för att förutsäga risken.

Vissa tidigare studier har tytt på att virusmängd kan ha betydelse för hjärt-kärlsjukdomar. Men de har inte haft lika fullständiga data på andra riskfaktorer. Därför är det svårt att veta hur stor effekten är, eller om den alls finns.
Totalt delas 594 miljoner kronor ut till 191 forskningsprojekt inom hjärt-, kärl- och lungsjukdomar från Hjärt-Lungfonden. Aldrig tidigare har fonden delat ut så mycket pengar till forskningen - och det sker vare det senaste årets insamlingsarbete.
hans nilsson

Om Hjärt-Lungfonden:
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till utvald hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv.
Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc), men visionen idag är en värld fri från hjärt-lungsjukdom.
Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.
Man kan stöda forskningen på pg 90 91 92-7 eller swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se