VÄXJÖ 2024-2-7 KL. 16:23

Föräldrar struntade i barnens skolplikt - kan få böta 24 000

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Två föräldrar i Växjö kommun struntade i skolplikten och reste iväg med barnen som därmed missade 24 skoldagar - nu riskerar föräldrarna vite på 24 000 kronor.

Föräldrar struntade i barnens skolplikt - kan få böta 24 000
Trots att föräldrarna fått ett nej från skolan om en längre ledighet reste de iväg hösten 2023 med barnen - och deras barn missade därmed 24 dagars undervisning. Foto: Kalhh från Pixabay


Trots att föräldrarna fått ett nej från skolan om en längre ledighet reste de iväg hösten 2023 med barnen - och deras barn missade därmed 24 dagars undervisning.
Växjö kommun hade meddelat föräldarna att den planerade frånvaron på 1,5 månader inte kunde godkännas.
En hemkommun kan, enligt skollagen, förelägga vårdnadshavare vite för att en elev ska uppfylla skolplikten om det inte står klart att de har gjort vad de har kunnat för att så ska ske. Två föräldrar, som bor i Växjö kommun, riskerar nu att få böta tusentals kronor i så kallat vite för brott mot skolplikten. Växjö kommun har nu ansökt hos förvaltningsrätten om att 24 000 kronor i vite ska utdömas mot föräldrarna som reste iväg med sina två barn.
hans nilsson