VÄXJÖ 2023-1-13 KL. 16:00

Fick nära 13 000 felaktigt utbetalt - åtalas för bidragsbrott

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En 57-årig man i Växjö åtalas för bidragsbrott och bidragsbrott, ringa brott vid åklagarkammaren i Växjö. Mannen har har genom att lämna oriktiga uppgifter fått totalt 12 916 kronor felaktigt utbetalt av Försäkringskassan.

Fick nära 13 000 felaktigt utbetalt - åtalas för bidragsbrott
Som bevis finns Försäkringskassans anmälan med specifikation bland annat av felaktigt utbetalda belopp, ansökningar om föräldrapenning, beslut om återkrav, arbetsgivaruppgifter och sammanställning av brottstillfällen. Foto: Hans Nilsson

Det är i ansökningar om föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning till Försäkringskassan mannen ska ha lämnat oriktiga uppgifter. Han ska inte heller ha lämnat uppgifter om ändrade förhållanden - som han enligt lag eller förordning är skyldig att anmäla genom att uppge att han avstått från arbete trots att han arbetat eller haft semester.
Genom att göra på det här viset så orsakade han fara för att föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning felaktigt skulle betalas ut till honom.
Beloppen har betalats ut felaktigt vid tre tillfällen från och med den 27 januari 2020 till och med den 1 maj 2021. Det handlar om tillfällig föräldrapenning med 1 576 kronor (ringa brott), föräldrapenning på 8 976 kronor och tillfällig föräldrapenning med 2 364 kronor

Mannen ansettts ha begått gärningarna med uppsåt - alternativt av grov oaktsamhet. I förhör vidgår mannen händelseförloppet, men han förnekar uppsåt till brott. Som bevis finns Försäkringskassans anmälan med specifikation av felaktigt utbetalda belopp, ansökningar om föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning, beslut om återkrav, arbetsgivaruppgifter och sammanställning av brottstillfällen.

All denna skriftliga bevisning åberopas för att bevisa gärningspåståendet, felaktigt utbetalade belopp och att den tilltalade lämnat oriktiga uppgifter eller underlåtit att anmäla ändrade förhållanden.
hans nilsson