VÄXJÖ 2023-11-17 KL. 08:50

En halv miljon till lokal cancer-forskning med ny teknik

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Cancerstiftelsen i Kronobergs län delar ut totalt en halv miljon kronor till två forskningsstipendiater 2023: Josefine Bunke och Magnus Falk. I år är fokuset helt på hudcancer och den viktiga roll som dermatoskopet spelar och som AI kan komma att spela.
- Vi såg två väldigt angelägna ansökningar som berör så många kronobergare direkt och indirekt. Hudcancer blir allt vanligare och när det finns nya tekniker som kan bidra till tidigare diagnoser och minskat lidande för de drabbade vill vi bidra till en sådan utveckling, säger Bengt Martinsson, ordförande i Cancerstiftelsen i Kronobergs län.

En halv miljon till lokal cancer-forskning med ny teknik
Bengt Martinsson i Cancerstiftelsen i Kronobergs län, och årets forskningsstipendiater: Josefine Bunke och Magnus Falk, och till höger i bild Jon Pallon, specialist i allmänmedicin på Skärvet. Foto: Pressbild


Sedan 2003 har Cancerstiftelsen i Kronobergs län nu vid 14 tillfällen genom åren delat ut 22 lokala forskningsstipendier på totalt drygt 3 miljoner kronor.
Josefine Bunke får det ena stipendiet i år på 250 000 kronor för projektet ”Dermatoskopi och bioimaging av ögonnära hudtumörer”.
Årets andra stipendium på 250 000 kronor går till Magnus Falk för projektet ”Artificiellt Intelligent Beslutsstöd för att upptäcka hudcancer i primärvård”.
Josefine Bunke är specialistläkare på ögonkliniken vid lasarettet i Växjö.
- Jag blev både lite förvånad och väldigt glad när jag fick telefonsamtalet häromkvällen, säger Josefine Bunke.
Hudcancer är den näst vanligaste cancertypen bland både män och kvinnor och det är den som ökar mest. Solexponering är en starkt bidragande faktor. Hudtumörer är vanligast i ansiktet och särskilt på ögonlocken.
- Bara inom Region Kronoberg undersöks runt 200 patienter årligen för hudförändringar som ligger nära ögonen och antalet elakartade tumörer ökar stadigt, berättar Josefine Bunke.
Det handlar om vävnadsprov men också om komplicerade ingrepp med avancerad teknik och rekonstruktioner när det rör ögonlocken, förklarar Josefine Bunke.
När tumören är borttagen analyseras den i mikroskop för att avgöra typen och att den är borta helt. Men den här nya studien ska ge svar på om det är möjligt att bedöma hudförändringen med annan teknik redan före biopsi och operation.
- Den nya tekniken skulle kunna ge en rad fördelar. En tidigare och säkrare diagnos, vi hittar elakartade tumörer tidigt, säkrare marginaler vid operation och färre antal operationer, säger Josefine Bunke.

Ett dermatoskop är en förstoringslupp som med hjälp av olika ljus kan ”se på djupet” i huden.
Genom att koppla på en kamera kan man både ta och spara bilder på hudförändringen. Den används idag av hudläkare och på de flesta vårdcentraler men inte inom ögonsjukvården.
- Är det så att vi med hjälp av den kan avbilda karaktär och utbredning av hudförändringen i förväg även inom vårt specialområde? Senare kommer vi att testa andra nya kameror som inte används inom sjukvården ännu och som går under samlingsnamnet bioimaging.
Patienter på ögonmottagningen blir tillfrågade om de vill delta i studien. En vanlig undersökning sker först av ögonläkare som tittar och känner på hudförändringen och en misstänkt diagnos noteras.
Utöver rutinmässiga bilder tar man nya med dermatoskop. Hudförändringar som provtas eller opereras bort skickas till patologen enligt rutin för analys.
Bilderna granskas av oberoende erfarna hudläkare som sätter en misstänkt diagnos. Den jämförs sedan med den först noterade och den mikroskopiska undersökningen.

Till sin hjälp har Josefine Bunke två kollegor, Ingrid Reitan och Magnus Johansson, båda är läkare på ögonkliniken i Växjö. Ett samarbete öppnas även med ögonkliniken i Lund och St Eriks ögonsjukhus i Stockholm inför de framtida studierna.
- Insamling av data har börjat och vi räknar med att vara klara med de olika delstudierna 2027. Den första studien presenterar vi på årliga mötet för landets ögonlockskirurger i Stockholm den 17 november, säger en positiv och hoppfull Josefine Bunke.

Årets andra forskningsstipendiat Magnus Falk är biträdande professor vid Linköpings Universitet, för projektet ”Artificiellt Intelligent Beslutsstöd för att upptäcka hudcancer i primärvård”.
Det här är en större studie som omfattar 2 000 patienter på flera vårdcentraler i Sverige, Tyskland och Nederländerna.
- Jag känner mig väldigt hedrad över det förtroende som Cancerstiftelsen i Kronobergs län visar mig och min forskning genom att utse mig till en av årets forskningsstipendiater, säger Magnus Falk.

hans nilsson


Josefine Bunke är specialistläkare på ögonkliniken vid lasarettet i Växjö. Foto: Pressbild