VÄXJÖ 2023-5-26 KL. 17:20

Dags att nominera till trädpriset i Växjö

Av Hans Nilsson


VÄXJÖ. Nu är tiden snart ute om man vill nominera någon till årets Trädpris i Växjö - senast den 31 maj ska man ha nominerat en fastighetsägare som har gjort en insats för träden i Växjö stad. Priset är 5 000 kronor, ett diplom och en skylt man kan sätta i trädgården.

Dags att nominera till trädpriset i Växjö
Växjö Trädpris instiftades 2013 och består av ett pris till ett inhemskt träd och ett pris till ett exotiskt träd. Foto: Hans Nilsson


Växjö Trädpris instiftades 2013 och delas ut årligen. Det består av ett pris till ett inhemskt träd och ett pris till ett exotiskt träd.
Trädpriset är en del i arbetet med att Växjö ska fortsätta vara Europas grönaste stad. Växjö kommuns syfte är att poängtera att träd är en viktig del i en stadsmiljö och att säkra tillgången på träd nu och för kommande generationer.
Trädpriset delas ut till en fastighetsägare som på den egna tomten gjort en insats för träden i Växjö. Om man känner till någon som har gjort det kan man nominera den personen till årets Trädpris fram till och med den 31 maj.
Det kan vara någon som har bevarat och vårdar ett eller flera träd på sin tomt, som planterat och planerat sin tomt så att ett träd har en naturlig plats eller som på annat sätt gynnat träden i stadsmiljö. Men det kan även vara någon som genom skrift, eller annan form av dokumentation eller agerande, har gynnat träden i stadsmiljö.
Vinnaren utses av en jury med Otto Lindlöf (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Göran Svantesson, stadsträdgårdsmästare, Henrik Wibroe, stadsarkitekt,och Janne Kolehmainen, kommunekolog.
hans nilsson