VÄXJÖ 2022-6-22 KL. 16:30

Dackebackens Musikförskola – inlärning genom musik

Dackebackens Musikförskola – inlärning genom musik

Dackebackens Musikförskola har en musikprofil, vilket betyder att de vill väcka och stimulera barnens musikintresse och musikkänsla på ett så enkelt och naturligt sätt som möjlig. Genom melodier kommer barnens språkinlärning på ett naturligt sätt. Även barnens självkänsla och det sociala samspelet stärks.

Dackebackens musikförskola har funnits sedan 2008 och sedan 2014 drivs förskolan av Medborgarskolan. Medborgarskolan är en ideell förening utan vinstintresse och eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

– Vi är en musikförskola, där vi har som mål att barnen ska lära sig genom musik. Både vad det gäller takt, ramsor, gemenskap, dessutom jobbar vi mycket med rörelse. Allt detta försöker vi få in i verksamheten, så den blir levande. Barnen ska lära sig genom musik, exempelvis siffror eller alfabetet med en ramsa. Det är musiken som är unik för oss, till hösten satsar vi på att få in mer workshops och dessutom får vi nya lokaler, bland annat ett musikrum, rörelserum och bibliotek, säger Gisele Gonzalez, biträdande rektor på Dackebackens Musikförskola.
Allt är kopplat till läroplanen, både vad det gäller rörelse, motorik och språkutveckling. Men också naturen i form av temaarbeten kring årstider och kretslopp. Det har blivit en naturlig del för personalen att lära ut genom musiken.

– Barnen får även möjlighet att prova att spela exempelvis gitarr men de lär sig inte spela instrument som på en musikskola. Många föräldrar tror att barnen ska lära sig spela instrument som på en musikskola, men det är inte det, som det handlar om utan vi siktar på att barnen lär sig genom och med hjälp av musik, säger Gisele Gonzalez, biträdande rektor på Dackebackens Musikförskola.

Förra veckan hade Dackebackens musikförskola sommarfest, de har inte kunnat anordna den under pandemin, men nu var det äntligen dags. Det anordnades ett utspring för de äldsta barnen som ska börja skolan till hösten och föräldrarna fick möjlighet att mingla med både andra föräldrar och personalen.

– Barnen sjöng för föräldrarna och föräldrarna hade med sig picknickfiltar och sjöng allsång, dessutom hade vi ansiktsmålning, fotovägg och en grill. Allt fokus låg på gemenskap, det märktes på föräldrarna och barnen att de hade saknat sommarfesterna. Dessutom hade vi glittertema så det var fint att se både barn och föräldrar glittra, det blev verkligen extra kul med ett tema, säger Gisele Gonzalez, biträdande rektor på Dackebackens Musikförskola.
Barnen på förskolan är mellan ett och sex år, uppdelade på fyra avdelningar. De yngre barnen mellan ett och tre år kallas för småfåglar och barnen mellan fyra och sex år kallas för sångfåglar. På avdelningarna för yngre barn är de 15 och de äldre barnen är 20 på varje avdelning, alla avdelningar har tre pedagoger.

Om du är intresserade av att ditt barn ska gå på Dackebackens Musikförskola, så kan du antingen skicka in en anmälan via Saits eller ringa till förskolan, då kan du även boka in ett studiebesök och få en rundvandring.