VÄXJÖ 2022-11-9 KL. 16:16

Centerpartiet oroade över de rödgrönas utökade budgetramar: "Mer pengar ger inte bättre skolor eller bättre omsorg med automatik"

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. När det nya styret i Växjö kommun med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet - i samverkan med Centerpartiet - presenterar sin budget för 2023 handlar det om satsningar på över 150 miljoner kronor på omsorgen och skolan.
- Vi vill satsa på välfärden, bryta segregationen och öka tryggheten, säger Malin Lauber (S).
- Vi i Centerpartiet är oroade över att det nya minoritetsstyret alltför enkelt ökar den ekonomiska budgetramen, kommenterar Andreas Olsson (C), kommunalråd.

Centerpartiet oroade över de rödgrönas utökade budgetramar:
- Centerpartiet är oroade över att det nya minoritetsstyret alltför enkelt ökar den ekonomiska budgetramen. Mer pengar ger inte med automatik bättre skolor eller bättre omsorg, säger Andreas Olsson (C). Foto: Pressbild


Centerpartiet står utanför det politiska styret i Växjö. Men man har valt ett samarbetsavtal med Socialdemokraterna som ger partiet ett stort inflytande på politiken och budgeten för 2023.
I de rödgrönas budget har Centern fått gehör bland annat för att krisberedskapsarbetet ska förstärkas och att kommunen ska satsa på fler trygghetsboenden i hela kommunen.
Men även att skolmaten varje dag ska servera både animaliskt och vegetariskt alternativ, och att man ska skapa förutsättningar för mer närproducerade inköp.
- Vi är nöjda med att vi kan vrida politiken mot mitten och att Centerpartiets politik har fått stort genomslag och kommer därför släppa fram budgeten, säger Andreas Olsson (c), kommunalråd i en presskommentar.
Det rödgröna styret med S, V och MP gör en särskild satsning på likvärdig skola och elevhälsan med ökad bemanning med runt 107 miljoner kronor.
Man menar att alltför många ungdomar idag mår dåligt och att elevhälsan måste bli mer tillgänglig och likvärdig.
- Skolan måste bli mer jämlik och de resurser som finns ska fördelas för ökad likvärdighet. Såväl i skolan som i omsorgen är medarbetarna vår viktigaste resurs. Därför måste deras arbetsvillkor förbättras, de behöver fler kollegor, säger Maria Garmer i (V).
Även omsorgen får ett stort tillskott för en satsning på utbildning och personal, och för ökad bemanning. I det fallet handlar det om 45 miljoner kronor. Man anser att det behövs fler som arbetar inom äldreomsorgen för att de äldre ska få en trygg omvårdnad.
- Jag är stolt över det nya styret, vi har tagit fram en budget som visar en ny inriktning för Växjö. Näringslivsarbetet ska stärkas och fler ska ha ett arbete att gå till. Vi håller i satsningar på skolan, samtidigt som vi är måna om skattebetalarnas pengar. Det är oroliga tider som kommer att kräva samarbeten och hårt arbete, säger Malin Lauber i (S).
Men Andreas Olsson och Centerpartiet är bekymrade över de utökade budgetramar som S, V och MP föreslår. Andreas Olsson påpekar att vi lever i en orolig tid med osäkerhet för inflation och en lågkonjunktur som väntar. Därför är det viktigt med en fortsatt stark ekonomi i kommunen så att man vet att det går att finansiera verksamheten.
- Centerpartiet är oroade över att det nya minoritetsstyret alltför enkelt ökar den ekonomiska budgetramen. Mer pengar ger inte med automatik bättre skolor eller bättre omsorg, säger Andreas Olsson (C), som lägger till att man noga kommer att följa utvecklingen.
Det nya styret vill dessutom stärka hållbarhetsarbetet.
- Vi kommer bland annat att anställa en renodlad hållbarhetschef inom koncernledningen för att öka fokus på såväl hållbarhetsarbetet som mångfaldsfrågorna. Hållbarhetsfrågorna måste högre upp på agendan och Växjö kommun ska präglas av öppenhet och tolerans, säger Magnus P. Wåhlin (MP).- Vi har tagit fram en budget som visar en ny inriktning för Växjö. Vi håller i satsningar på skolan, samtidigt som vi är måna om skattebetalarnas pengar, säger Malin Lauber i (S). Foto: Pressbild


Några av satsningarna i de rödgrönas budget:
• Sommarlovskort till ungdomar i kollektivtrafiken
• Minska skolsegregationens negativa effekter på elevers måluppfyllelse och förutsättningar
• Satsning på utbildning och personal för ökad bemanning inom äldreomsorgen
• Sommarjobbsgaranti för ungdomar från årskurs 1 till 3 på gymnasiet
• Trygghetsskapande åtgärder bl.a. fältarbetare och mobila team
• Starta upp vuxenutbildning även i kommunal regi
• Skapa en tjänst för en hållbarhetschef som är en del av koncernledningen
• Bygga ut laddinfrastrukturen i hela kommunen
• Starta upp utvecklingen av Ringsbergsområdet
• De som deltar i daglig verksamhet ska få sommarersättning motsvarande dagersättning under sina lediga sommarveckor, upp till fyra veckor
• Främja näringslivets gröna omställning genom cirkulära affärsmodeller
• Utveckla fritidsgårdsverksamheten för ökad likvärdighet i hela kommunen
• Stärka elevhälsan och öka likvärdigheten
• Ökad tillgång till gröna miljöer för skolor och förskolor
• Utveckla fler trygghets- och seniorbostäder i tätorter och på landsbygd
• Utveckla Växjö som cykelkommun
• Planera för fler familjecentraler
• Avgiftsfria enkla hjälpmedel