VÄXJÖ 2024-3-22 KL. 17:50

Bo Frank vill ha bättre företagsklimat i Växjö

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Moderaterna Bo Frank och Lars-Göran Svenssons motion om ett förbättrat företagsklimat i Växjö kommun har fått bifall av kommunstyrelsen.

Bo Frank vill ha bättre företagsklimat i Växjö
Växjö har haft en fallande trend när det gäller kommunens företagsklimat, anser Bo Frank i Moderaterna. Foto: Hans Nilsson


Motionen handlar om att kommunen ska ta fram en tydlig målbild av att företagande är viktigt. Det ska vara en prioriterad fråga i relevanta styrande dokument. Politiker i Växjö kommun ska dessutomn ges någon form av ”fortbildning” i företagandets villkor.

Anställda på Växjö kommun, som främst arbetar med myndighetsutövning, ska också ges samma kunskap.
- Växjö har haft en fallande trend när det kommer till kommunens företagsklimat. Framgångsrika kommuner kännetecknas av korta beslutsvägar och bra dialog mellan politiken, administration och företag. Vi behöver se till att vända den negativa trend som Växjö kommun har haft de senaste åren, säger Bo Frank (M).
- Det är viktigt att företagen i kommunen upplever ett bra företagsklimat och att vår kommun är en plats där nya företag vill etablera sig. Det är viktigt att kommunen gör mer i denna fråga och vi är därför väldigt glada över att kommunstyrelsen väljer att bifalla vår motion, säger Lars-Göran Svensson (M).

hans nilsson