VÄXJÖ 2023-9-15 KL. 16:53

”Biskopens perspektiv är inte förvånande”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Att även biskopen i Växjö stift, Fredrik Modéus, så hårt kritiserar Tidöpartiernas lagförslag om anmälningsplikt och kallar det för angiverilagen är inget som förvånar Oliver Rosengren, riksdagsman för Moderaterna från Växjö.
- Biskopens perspektiv är inte förvånande eller särskilt uppseendeväckande utifrån kyrkans tradition. Vi har däremot ett bredare ansvar och en skyldighet att se till allmänintresset, svarar han.

”Biskopens perspektiv är inte förvånande”
Oliver Rosengren, riksdagsman för Moderaterna från Växjö. Foto: Pressbild


- Det enda jag kan önska är att alla aktörer bidrar till en balanserad diskussion, där man ska komma ihåg att det som tillsatts är en utredning – det finns med andra ord inget skarpt förslag, lägger han till.
hans nilsson