VÄXJÖ 2022-11-4 KL. 12:12

Biskopen till hård attack mot SD och Tidöavtalet: ”SD:s politik drabbar den svage”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Fredrik Modéus, biskop i Svenska kyrkan och i Växjö stift, går till hårt angrepp på Sverigedemokraterna i en debattartikel i Expressen. Han anser att SD:s politik drabbar den svage och att Tidöavtalet går på tvärs med den kristna idétraditionen.

Biskopen till hård attack mot SD och Tidöavtalet: ”SD:s politik drabbar den svage”
En asylrätt på EU:s miniminivå, begränsningar för familjeåterförening och stramare hållning mot kvotflyktingar. Det är, enligt biskop Fredrik Modéus, SD-förslag som går helt emot värden som kännetecknar kristen idétradition. Foto: Pressbild

Biskopen i Växjö stift påpekar i debattartikeln att han varken är höger eller vänster. ”Jag är kristen. Därför vill jag – med stadig ideologisk kompass och utifrån kultur och identitet på kristen grund – se ett samhälle som sträcker ut sin hand till invandraren, den faderlösa och änkan”, skriver Fredrik Modéus.
Biskopen har reagerat på den nya regeringens Tidöavtal och att SD säger att de värnar den svenska kulturen på kristen grund.

Han konstaterar att det svenska samhället bygger på en judisk-kristen grund och att tusen år av kristendom märks i lagstiftning och rättsuppfattning. Enligt biskopen rinner det ”en djup flod av solidaritet genom de bibliska skrifterna”.

Han har läst Tidöavtalet och Fredrik Modéus tycker att det är uppenbart att SD har fått stort genomslag för sin politik när det gäller kriminalitet, migration och integration. I debattartikeln skriver han att ”Tidöavtalet innehåller flera saker som går på tvärs med den kristna idétraditionen”.
Samtidigt konstaterar han att SD:s principprogram beskriver Sverige som ett land där ”kristendomen är intimt sammanvävd med den svenska kulturen och identiteten.”

Biskopen tycker att det är anmärkningsvärt att ett parti som säger sig värna kultur och identitet på kristen grund har förslag som drabbar den svage. Han påpekar att det i en kristen idétradition inte görs skillnad på människor.
Men i Tidöavtalet läser han att man vill ha en asylrätt på EU:s miniminivå, begränsningar för familjeåterförening, stramare hållning i frågan om kvotflyktingar, övergivande av enprocentmålet, tiggeriförbud och sänkta klimatambitioner.

Det är, enligt biskopen, förslag som går helt emot värden som kännetecknar kristen idétradition. För i kristen idétradition görs inte skillnad på människor, skriver han, varken på grund av kön, etnicitet, sexualitet eller religion.

Biskopen hänvisar bland annat till Femte Moseboken där det står att vi ska möta ”invandraren, den faderlösa och änkan” med generositet, och till Tredje Moseboken 19:33-34 där det står: ”Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv”.
Fredrik Modéus frågar sig: Var finns blicken för utsatthet i Tidöavtalet? Var är hjärtats nöd för den som saknar vad vi äger i överflöd? Hur märks solidariteten, medmänskligheten och humanismen?hans nilsson