VÄXJÖ 2023-2-20 KL. 17:48

Biskopen: ”Osakliga påståenden av SD om kyrkan”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Biskopen i Växjö stift, Fredrik Modéus, svarar på Sverigedemokraternas kritik av kyrkan.
- Det är osakliga påståenden om Svenska kyrkan som Sverigedemokraterna framför. Att Svenska kyrkan sedan årtionden inte bedriver själavård är felaktigt, säger Fredrik Modéus.
- Att ”utveckla själavården för att få fler medlemmar” är ett instrumentellt sätt att se på själavården som ingen som utövar själavård skulle hålla med om, lägger han till.

Biskopen: ”Osakliga påståenden av SD om kyrkan”
Biskopen i Växjö stift, Fredrik Modéus, anser att Sverigedemokraterna kommer med flera missvisande påståenden om Svenska kyrkan. Foto: Charlotte Granrot Frenberg


Biskopen anser att det finns ytterligare missvisande påståenden från SD och det är att Svenska kyrkan inte är ”ute bland folk” och inte ”månar om kristna”. Liksom yttrandet att Svenska kyrkan inte skulle söka upp ”människor som mår dåligt”.
- I intervjun antyds att Svenska kyrkan ”inte läser Bibeln”, något som äger rum varje dag, året runt, i Svenska kyrkans församlingar, påpekar Fredrik Modéus.
Biksopen anser att det inte stämmer som SD påstår att Svenska kyrkan inte utför ”insatser i samhället” och inte månar om de som är kristna. Inte heller är det korrekt att det är ”aktivism” som gör att människor lämnar Svenska kyrkan, enligt biskopen.
- Forskning visar istället att beslutet att inte kvarstå som medlem är en effekt av noggrant övervägande över lång tid. Tilläggas kan att under 2022 gick fler med i Svenska kyrkan än på länge, förklarar Fredrik Modéus.
- Jag vill betona två saker; dels att en korrekt verklighetsbild är en förutsättning för att dialog överhuvudtaget ska kunna äga rum. Dels att jag själv samverkar med Sverigedemokrater i både stiftsstyrelse och stiftsfullmäktige i Växjö stift, och att stämningen oss emellan är god och respektfull.
- Att som i artikeln här skildra oenigheten mellan mig och Sverigedemokrater i termer av strid, krig, attack och iskall stämning är överdrifter som polariserar. Att vi tycker olika och debatterar med varandra är en del av den demokrati som jag värderar högt, säger Fredrik Modéus.


hans nilsson