VÄXJÖ 2023-9-15 KL. 09:25

Biskopen i Växjö kritisk till anmälningsplikten: ”Det är en angiverilag”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift, sällar sig nu till kritikerna av lagförslaget om den anmälningsplikt som Tidöpartierna vill införa.
Han liknar det vid en angiverilag som för tankarna till totalitära stater och menar att något går förlorat när Sverige bygger murar mot människor på flykt. Detta skriver han i ett debattinlägg i tidningen Aftonbladet.

Biskopen i Växjö kritisk till anmälningsplikten: ”Det är en angiverilag”
I ett debattinlägg i Aftonbladet riktar Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift, hård kritik mot lagförslaget om den anmälningsplikt som Tidöpartierna vill införa och han kallar det för angiverilag. Foto: Lina Alriksson


Biskopen i Växjö stift, Fredrik Modéus, skriver att Svenska kyrkan flera gånger har kritiserat förslag som minskar möjligheten för människor på flykt att få stanna i Sverige.
Att Sveriges kristna råd gång på gång argumenterat för en human migrationslagstiftning med rätt till familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd.
Men han tycker att kyrkorna talar för döva öron, och att nästa steg är en angiverilag.
Det han syftar på med angiverilag är Tidöpartiernas lagförslag om anmälningsplikt som innebär att anställda i kommuner och regioner måste anmäla till myndigheterna när de kommer i kontakt med papperslösa.
Biskopen skriver att papperslösa barn sedan 2010-talets början haft rätt till skolgång, vård och läkemedel. Papperslösa vuxna har haft rätt till akutvård och vård som motverkar ett allvarligare hälsotillstånd. Detta gäller utan att skolan eller vårdgivaren får ange den papperslösa till myndigheterna.
Men nu ska en utredare undersöka möjligheten till nya regler där lärare eller läkare kan vara skyldiga att lämna ut uppgifter om en papperslös elev eller patient till Migrationsverket eller Polismyndigheten, fortsätter biskopen.
Fredrik Modéus befarar att det skuggsamhälle åtgärderna vill motverka kommer breda ut sig mer när de redan gömda måste dölja sig ännu mer, och inte ens vågar uppsöka akutsjukvård vid behov eller skicka sina barn till skolan.
Han kallar det för angiverilagar som för tankarna till totalitära stater där lagstiftningen utformas utan hänsyn till grundläggande mänskliga rättigheter.

Biskopen tycker Sverige har förvandlats från ett land dit människor på flykt är välkomna till ett land som bygger murar.
I debattinlägget avslutar biskopen i Växjö stift med att uppmana folk att agera:
”Så vänd inte bort blicken när din nästa är i nöd. Tig inte när värdeförskjutningarna hotar fundamenten i vårt samhällsbygge. Höj din röst för det som måste vara mer än vackra ord från förr; solidaritet, medmänsklighet och människovärde. I vår tid är de viktigare än någonsin”.

hNS NILSSON