VÄXJÖ 2023-5-2 KL. 16:05

Bandidos i Tegnaby trängda - nu hotar kommunen med vite på 100 000

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Bandidos i Tegnaby är trängda från flera håll.
Polisen, räddningstjänsten och kronofogden använder lagen för att få bort dem från kommunen - nu drar även Växjö kommun sitt strå till stacken och lägger förbud på rökning och livsmedelshantering i klubblokalen i Tegnaby och med hot om vite på totalt 100 000 kronor för fastighetsägaren.

Bandidos i Tegnaby trängda - nu hotar kommunen med vite på 100 000
Vid tillsynen framkom det att det bedrevs livsmedelsverksamhet i fastigheten med en bar bland annat. Foto:Värends räddningstjänst


Vid den stora polisinsatsen i Bandidos MC Swedens klubblokal i Tegnaby med räddningstjänsten deltog även tre inspektörer från miljö- och byggavdelningen på Växjö kommun.
Deras uppdrag var att titta på hur man hanterar livsmedel, tobak och alkohol i lokalen och bygglovet - och att sedan undersöka vilket stöd man har i lagen för att vidta åtgärder.
Det finns inget bygglov säger säger att fastigheten i Tegnaby är samlingslokal. Frågan om bygglovet ska upp i miljö- och byggnadsnämnden den 8 juni.

Vid kontrollen på påskafton framgick det att fastigheten hade gjorts om till samlingslokal. Men i samlingslokaler råder det rökförbud.
- Vi har ett beslut om föreläggande om rökförbud eftersom det används som samlingslokal. Det blir vite på 50 000 kronor om man röker i lokalen, säger Kajsa Sandstedt, chef på miljö- och byggavdelningen vid samhällsbyggnadsförvaltningen.
Det handlar om rökning av tobak, e-cigaretter och av örtprodukter, inhalering efter upphettning av tobak, och användning av andra produkter som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.
Vid kontrollen framkom det även att det bedrevs livsmedelsverksamhet i fastigheten. Inredning och utrustning med en bar bland annat var anpassade för det.

Miljö- och byggnämnden överväger att besluta om en sanktionsavgift på 5 000 kronor för att fastighetsägaren har en livsmedelsverksamhet i fastigheten - utan att först har gjort en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning.
- Det är förbjudet med livsmedelshanteringen. Så vi har även ett föreläggande om förbud av livsmedelsverkamhet, och vite på 50 000 om det förekommer. Vi får ta kontakt med fastighetsägaren om när vi ska göra nästa inspektion.
Att hantera kriminella organisationer som Bandidos kan innebära vissa risker.
- Vi har gjort tillsyn hos andra kriminella i Växjö tidigare, men det är första gången jag är med om att vi har med Bandidos att göra. Det var påfallande tryggt vid tillsynen i Tegnaby och vi har ett bra samarbete med polisen, berättar Kajsa Sandstedt.
- Vi är vana att göra egna riskbedömningar där det är risk för våld och hot, det vi gör alltid. Och vi har pratat med kommuner som Borås, Helsingborg och Malmö om hur de har hanterat Bandidos. Det handlar om vad vi ska titta efter vid tillsyner och vilka beslut som fungerar bra.hans nilsson


- Vi har gjort tillsyn hos kriminella i Växjö tidigare, men det är första gången jag är med när vi har med Bandidos att göra, berättar Kajsa Sandstedt. chef på miljö- och byggavdelningen. Foto: Pressbild, Växjö kommun