VÄXJÖ 2022-8-5 KL. 17:05

Anställd slängde dyra designfåtöljer - straffas med 20 löneavdrag

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En anställd på Försäkringskassan i Växjö straffas med 20 löneavdrag efter att på eget initiativ ha slängt dyra designfåtöljer som tillhör Försäkringskassans kontor. Bland dem fanns fyra fåtöljer designade av Bruno Mathsson, som personalansvarsnämnden konstaterar inte har ”ett ringa värde”.

Anställd slängde dyra designfåtöljer - straffas med 20 löneavdrag
Under en flytt av Försäkringskassans kontor i Växjö tog en anställd ett eget initiativ utan att stämma av med arbetsgivaren och slängde fyra Jetson-fåtöljer designade av den kände möbeldesignern Bruno Mathsson. Foto: Hans Nilsson


Det var under en flytt av Försäkringskassans kontor som en anställd kände att det var lite väl lugnt på jobbet. Så han tog ett eget initiativ utan att stämma av med arbetsgivaren och körde iväg med möbler och inventarier till en återvinningscentral.
Bland annat var det fyra Jetson-fåtöljer designade av den kände möbeldesignern Bruno Mathsson som slängdes.

Med tiden upptäcktes det att de fyra Jetson-fåtöljerna hade försvunnit. Man reagerade särskilt på detta eftersom designmöbler alltid behålls av Försäkringskassan oavsett skick.
Dessutom fanns det uppgifter om att en viss person hade slängt fåtöljerna och då inleddes en utredning av Personalansvarsnämnden på Försäkringskassan.
Utredningen visade att det hade funnits fyra Jetson-fåtöljer på kontoret. Alla fyra försvann någon gång mellan den 14 augusti 2021 och september 2021.

I samtal i utredningen har personen medgett att han på eget initiativ kört bort samtliga Jetson-fåtöljer tillsammans med andra inventarier och lämnat dessa till en återvinningscentral.
Han har beskrivit att han hade haft det lugnt på arbetet parallellt med att han visste om att kontoret skulle flytta. Därför valde han att tömma förrådet och slänga inventarier och möbler.
Han har uppgett att han inte haft kännedom om att fåtöljerna betingade ett värde och att han vid tillfället inte kände till arbetsgivarens rutiner för hantering av inventarier. Han brukar inte stämma av med kollegor eller sin chef om han ska slänga möbler. Han anser att han inte haft anledning att reflektera över om han gjort rätt när han slängt möbler och att han kanske skulle ha agerat annorlunda om han vetat om att det fanns en rutinbeskrivning.
Men i utredningen konstaterar Personalansvarsnämnden att den anställde genomfört Försäkringskassans Miljöutbildning där man får lära sig om arbetsgivarens cirkulära hantering av inventarier och möbler.

Man slår fast att han har medgett att han utan att ha haft ett uppdrag, på helt eget initiativ, och utan att vare sig stämma av med chef eller kollegor fört bort inventarier och möbler från kontoret i Växjö.
Utredningen konstaterar också att han inte använt sig av den sökmotor i avdelningens digitala grupprum som är en förutsättning för information om rutiner och policys för anställda om information kring arbetsuppgifter.
Personalansvarsnämnden anser att det borde vara uppenbart för honom att han som statstjänsteman inte har rätt att slänga eller kassera arbetsgivarens egendom om han inte fått i uppdrag att göra det. I synnerhet eftersom det rört sig om större volymer inventarier.
Nämnden slår fast att han måste ha varit medveten om fåtöljernas värde och att hans agerande skett i strid mot arbetsgivarens regelverk kring avyttring av inventarier och myndighetens cirkulära hantering av möbler.

Därför har han åsidosatt sina skyldigheter i anställningen, och felet är inte ringa, anser Personalansvarsnämnden, som konstaterar att de möbler som slängdes inte har ”ett ringa värde”. För agerandet att kasta möblerna utan att stämma av med arbetsgivaren får den anställda 20 löneavdrag som disciplinstraff.


hans nilsson