VÄXJÖ 2023-1-2 KL. 11:43

Anställd på Växjö kommun varnas - följde inte värdegrunden

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En anställd vid Växjö kommun har fått en skriftlig varning för misskötsel i arbetet. Den anställde varnas också för att återigen missköta sig på liknande sätt. Det framgår av ett beslut från utbildningsnämnden.

 Anställd på Växjö kommun varnas - följde inte värdegrunden
Skälet till att den anställde får en varning är att denne vid upprepade tillfällen brustit i att följa Växjö kommuns värdegrund. Foto: Hans Nilsson


Skälet till att den anställde får en varning är att denne vid upprepade tillfällen brustit i att följa Växjö kommuns värdegrund, rutiner och riktlinjer på arbetsplatsen. Dessutom har den anställde olovlig frånvaro. Personen ifråga har sedan uteblivit ifrån möten som dennes chef kallat till.
Den anställde och dennes fackliga organisation har underrättats om arbetsgivarens avsikt att ge en skriftlig varning i ärendet. En facklig överläggning med arbetsgivaren har ägt rum i ärendet.
Nu varnar kommunen den anställde för att återigen missköta sig. Om liknande handlingar skulle upprepas eller andra förseelser som inte anses vara förenliga med anställningsavtalet, kommer frågan om avsked från anställningen i Växjö kommun att prövas av arbetsgivaren, påpekar Värxjö kommun för den anställde.