VÄXJÖ 2023-6-9 KL. 19:40

Alliansen vill att Trygga fortsätter patrullera Växjös gator och torg

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Projektet Trygga ingår i ett samarbete mellan Växjö Charity och kommunen för att öka tryggheten i Växjö. Alliansen vill nu att kommunen förlänger samarbetsavtalet med Växjö Charity.
- Trygga har visat att de är med och tar ansvar för det trygghetsskapande arbetet i Växjö kommun. De är ett viktigt komplement till andra aktörer som kommunens fältarbetare och blåljuspersonal, säger Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande i Nämnden för arbete och välfärd, i en presskommentar.

Alliansen vill att Trygga fortsätter patrullera Växjös gator och torg
Några av trygghetsskaparna som jobbar åt Växjö Charity och som Alliansen vill förlänga samarbetsavtalet med.: Sokol Brlajolli, Mauricio Aguilera, Asle Gröstad, Alexandra Johansson och Angelo Constantine. Foto: Hans Nilsson


Ungdomar har de senaste åren orsakat otrygghet i centrala Växjö, bland annat med rån mot yngre och genom att det säljs narkotika öppet på stan.
På uppdrag av stiftelsen Växjö Charity har därför Trygga patrullerat Växjös gator och torg sedan november 2021. Man anlitade Sam Security för att jobba med 15 trygghetsskapare.

De agerar inte som väktare eller poliser, utan är mer av en relationsbyggande extra resurs som är tillgänglig för alla.
Detta blev verklighet efter att Växjö kommun skrivit ett samarbetsavtal på tre år med Växjö Charity. Projektet har en budget på totalt 15 miljoner kronor under tre år.
Kommunen ger bidrag på 2 miljoner kronor per år i tre år, totalt 6 miljoner kronor. Växjö Charity bidrar med totalt 9 miljoner kronor.

Satsningen startades för att otryggheten i Växjö har ökat och man ville öka vuxnas närvaro bland ungdomar för att möta otrygghet och brottslig verksamhet.
Nu har Trygga kommit halvvägs in i projektet och det är snart dags att börja titta på en eventuell förlängning av samarbetsavtalet. Det anser Alliansen i Växjö som nu går ut och slår ett slag för Trygga.

Man vill att Växjö kommun förlänger samarbetsavtalet med Växjö Charity och har lagt fram med en motion i ämnet.
- För att kunna jobba långsiktigt är det viktigt att kommunen i god tid meddelar hur de ser på framtiden och vi vill med denna motion att kommunen tar initiativ för att planera för ett fortsatt avtal med Växjö Charity och Trygga, säger Per-Olof Hjälmefjord (KD), ledamot i Nämnden för arbete och välfärd.
- Trygga gör mycket för kommunen och vi i Allians för Växjö tycker att det är viktigt att Växjö kommun
uppmärksammar det på ett positivt sätt, tillägger Ola Sennehed (L), ledamot i Nämnden för arbete och välfärd.

Mauricio Aguilera, vd för Sam Security, är en av 15 trygghetsskaparna. Han berättade nyligen i Lokaltidningen att han ser med oro på utvecklingen bland de unga i Växjö.
- Våldet har gått ner i åldrarna och ungdomar är mycket mer respektlösa mot polis och ordningsvakter idag. Vi vet också att grovt kriminella i Växjö låter barn under 15 år jobba åt dem, säger Mauricio Aguilera.
- Vi har gjort stor nytta under de här ett och ett halvt åren och vi fortsätter att göra det. Det vi framförallt gör är att vi finns till hands för folk som behöver hjälp, lägger han till.
hans nilsson