VÄXJÖ 2023-3-7 KL. 17:03

17-årig tjej dömdes för grov rattfylla i A-traktor - frias av hovrätten

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En 17-årig tjej från en ort i Växjö kommun dömdes till ungdomsvård för grovt rattfylleri efter att ha kört A-traktor i Växjö och sedan testats med 1,2 promille alkohol i kroppen.
Flickan hävdar att hon drack alkoholen efter att ha stannat fordonet. Hovrätten friade henne och pekar på att åklagaren inte presenterat tillräckligt med bevis för att det ska vara ställt bortom rimligt tvivel att hon drack efter att hon hade kört. Åtalet ska därför ogillas.

17-årig tjej dömdes för grov rattfylla i A-traktor - frias av hovrätten
Den 17-åriga flickan blev omhändertagen av polisen den 6 juli 2022. Polisen hade larmats om att flickan hade kört in i en husvägg med A-traktorn och att hon körde vingligt. Just detta fordon har inget med händelsen att göra. Foto: Privat


Den 17-åriga flickan blev omhändertagen av polisen den 6 juli 2022 - detta efter att först ha kört A-traktor på ett farligt sätt och kört in i en husvägg och sedan parkerat vid Coop på Oxtorget i Växjö.
Polisen hade larmats om att flickan hade kört in i en husvägg med A-traktorn och att hon körde vingligt. Polisen fick syn på A-traktorn och gick fram till flickan och fordonet.
Enligt polisen tog det runt 30 sekunder att göra det. Hon testades och då visade det sig att hon hade 1,2 promille alkohol i blodet.
Brottet bedömdes som grovt på grund av detta och Växjö tingsrätt dömde henne därför för grovt rattfylleri och ungdomsvård.

Men fickan förnekar brott. Hon säger att att hon drack mycket stora mängder vodka efter att hon hade parkerat A-traktorn vid Oxtorget, precis innan polisen kom, och att det var därför hon hade 1,2 promille alkohol i blodet när polisen testade henne. Poliserna kunde däremot inte se att den 17-åriga flickan halsade någon alkohol när hon satt i fordonet.
Flickan yrkade på att hovrätten skulle ändra domen och frikänna henne. Åklagaren har motsatt sig att tingsrättens dom ska ändras.
Hovrätten konstaterar i sin dom att det är utrett att flickan har kört A-traktor och att hon efter körningen haft en alkoholkoncentration som uppgått till 1,2 promille i blodet.
Den fråga hovrätten ställt sig är om åklagaren har styrkt att flickan redan vid körningen hade en sådan alkoholkoncentration att hon ska dömas för rattfylleri.
Flickan har även i hovrätten gjort gällande att alkoholintaget skett först efter det att körningen avslutats. Hovrätten har därför prövat om den bevisning som åklagaren lagt fram är tillräcklig för att motbevisa hennes invändning om att så kallad eftersupning har skett.
Man påpekar att det ska vara ställt bortom rimligt tvivel att det gått till på det sätt som åklagaren gör gällande för en fällande dom.
Med andra ord ska det vara praktiskt taget uteslutet att det gått till på något annat sätt än det åklagaren påstår.
Av bevisningen – främst från en polismans uppgifter – står det klart att den tid som flickan haft på sig att få i sig vodkan efter körningen har varit högst begränsad tidsmässigt. Detta även om den kan ha varit något längre än de 30 sekunder som tingsrätten funnit.
Enligt hovrätten kan det inte anses uteslutet att flickan under de 30 sekunderna fått i sig alkohol i sådan mängd att det förklarar hela den alkoholkoncentration som analysresultatet visar.

Rättsmedicinalverket har i sitt yttrande varken kunnat bedöma om den 17-åriga flickan druckit alkohol efter körningen eller om det ens varit möjligt för henne att på 30 sekunder dricka den mängd alkohol som krävs för att komma upp till 1,2 promille i blodet.
Att flickan körde in i en husvägg har gett stöd åt åtalet. Även att en person som hörde vad den 17-åriga flickan ska ha sagt till henne precis innan körningen och dagen efter om alkohol.
Men flickan har lämnat förklaringar till de uppgifterna som också stöds av vad hennes föräldrar berättat i sina vittnesförhör. Det går enligt hovrätten inte heller bortses från att vittnet inte kände att flickan luktade alkohol och att det inte påvisades någon narkotika i hennes blod.

Sammantaget har åklagaren inte presenterat tillräcklig bevisning för att det ska anses som praktiskt taget uteslutet att den 17-åriga flickan drack alkohol efter körningen i sådan mängd att den kan förklara hela den uppmätta alkoholkoncentrationen, menar hovrätten. Åtalet ska därför ogillas, slår man fast.


hans nilsson