ALVESTA 2022-3-17 KL. 11:00

Milstolpe uppnådd när vägbron gjöts på 23:an

Av Josefin Petersson

Milstolpe uppnådd när vägbron gjöts på 23:an
Förra veckan gjöts den sista delen av vägbron på 23:an, nu måste den härda och besiktigast. Förhoppningen är att kunna leda trafik över bron vid mindsommar. Foto: Josefin Petersson

HUSEBY/MARKLANDA. Under tisdagen förra veckan genomförde Trafikverket och Peab en omfattande brogjutning på väg 23 vid Nöbbele. Brogjutningen är en milstolpe i projektet och i samband med den är de halvvägs i vägarbetets tidplan som sträcker sig fram till i slutet på 2022.

Väg 23 mellan Huseby och Marklanda byggs just nu om till en säkrare och mer framkomlig 2+1-väg. Arbetet har pågått sedan i början av 2021 och inneburit märkbara störningar för trafikanter och närboende. Men nu är vägarbetet halvvägs och man börjar se ljuset i tunneln.

– I höstas göt vi bottenplattan som bron ska stå på, nu har vi även gjutit benen och själva ytan som vägen ska gå på. Det som även är unikt med betongen är att den är mer klimatsmart eftersom den innehåller restprodukter från stålindustrin, så kallad Merit.. Det är första gången vi blandar i så här mycket slagg, så det är en stor sak för oss på Trafikverket, säger Chris Thórisson som är projektledare på Trafikverket.

Det är den nya 23:an som ska gå över bron, omledningsvägen som i dag finns mellan infarterna till Odenslanda och Vederslöv är bara tillfälliga, i södergående riktning kommer de vägarna sedan köra under bron. Däremot norr ut kommer man kunna köra som tidigare. Detta för att både öka trafiksäkerheten och framkomligheten, genom att sätta upp mitträcke samtidigt som hastigheten ökar från 80 till 100 kilometer i timmen.

Det pågår just nu arbete längs hela sträckan, dels med säkerhetsområdet bredvid vägen och själva breddningen. Det läggs trummor och det ska även på ett förstärkningslager innan det kan läggas asfalt. Det ska även upp sidoräcke på de ställen där det är djupare diken än två meter, så småningom ska det även sättas upp mitträcke.

– Det har varit problem med sidoräcken som tillkommit, det här gör att man kommer bli försenade. Men för att kunna sätta både sidoräcke och mitträcke krävs det att trafiken leds om. Vi tittar nu på lösningar med omledning och att det bara blir trafik i södergående riktning men att den norrgående leds om via Alvesta och detta gör vi för att arbetet inte ska gå över till 2023, med en omledning kan vi förhoppningsvis hålla det till 2022. Det är däremot inte klart ännu men det blir i så fall aktuellt i maj eller juni någon gång, säger Chris Thórisson som är projektledare på Trafikverket.

Gjutningen gjordes under tisdagen förra veckan, sedan behöver det härda och besiktigas, förhoppningen är att kunna leda över trafiken på bron framåt midsommar. Totalt krävdes det 352 kubikmeter med betong.

– Betongen är unik på det sättet, att det är första gången som vi använder den i en vägbro i Sverige. För att få betongen mer klimatsmart så byter vi ut delar av cementen mot restprodukt från stålindustrin som heter slagg. Just i den här betongen har vi bytt ut 50 procent, tidigare har vi bara bytt ut 20 procent. Cement står för cirka 97 procent av betongens klimatbelastning så att byta ut 50 procent med slagg gör stor skillnad för klimatet, säger Martin Laninge som är utvecklingsexpert på Peab anläggning.

Josefin Petersson


Chris Thórisson är projektledare på Trafikverket. Foto: Josefin PeterssonMartin Laninge är utvecklingsexpert på Peab anläggning. Foto: Josefin Petersson