VÄXJÖ 2024-5-20 KL. 18:46

Växjö kommun agerar för att skapa trygghet i city

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Tonårsgäng tar över gatan och skrämmer folk utanför butikerna på Sandgärdsgatan och Klostergatan i Växjö city.
- Medborgarna upplever det som otryggt. För att skapa trygghet har vi ökat bemanningen med fältare och Trygga, och polisen försöker vara där mer, säger Marcus Holmqvist, säkerhetschef på Växjö kommun.

Växjö kommun agerar för att skapa trygghet i city
Växjö kommun försöker nu hantera problemet med tonårsgäng i Växjö city. - Vi har ett större fokus med fältare och Trygga för att skapa trygghet för medborgare och verksamheter, säger Marcus Holmqvist, säkehetschef på Växjö kommun. Foto: Hans Nilsson

Håkan Ernstson, som har Ernstson Foto i Växjö, berättade nyligen i Lokaltidningen att han är orolig över situationen på Sandgärdsgatan och Klostergatan.
På eftermiddagar och vid skollov förvandlas den här delen av city.
Den går från att vara ett bra shoppingstråk till att bli en ungdomsgård utomhus där tonåringar samlas i stora klungor och hänger utanför butikerna.
Det är mest ungdomar i högstadieåldern. De för oväsen, gapar och skriker och sitter ibland på trappan till Håkan Ernstsons butik, berättar han.
- De kan vara 50 stycken ibland, och de skrämmer mina kunder. Jag är rädd för att jag tappar kunder om det fortsätter så här, de drar sig för att gå in i butiken när ungdomarna sitter på trappan, förklarade Håkan Ernstson i Lokaltidningen.

Joakim Olofson, som är vikarierande centrumledare på Växjö Citysamverkan känner igen den bild Håkan Ernstson ger.
- Det här är ett problem som stör verksamheten i butiker. Jag tror att det skulle behövas en fritidsgård med bra verksamhet inne i stan där ungdomarna får träffa vuxna och prata, sade Joakim Olofson i Lokaltidningen för ett tag sedan.
På Växjö kommun har man blivit medveten om det här problemet den senaste tiden.
På de möten man har varje vecka med bland andra polisen, skolan och fältare på kommunen, har man tagit upp situationen på Sandgärdsgatan-Klostergatan.
- Det är mycket ungdomar som samlas där och det är lite stökigt. Bedömningen är att medborgarna upplever det som otryggt, säger säkerhetschefen Marcus Holmqvist.
- Det offentliga rummet är ju till för alla. Men om det skapar otrygghet för andra när många ungdomar samlas och är högljudda och det stör verksamheter som bedrivs så är det inte alls bra.
- Så ska det inte vara. Det här får ju inte påverka näringslivet, lägger han till.

Nu agerar Växjö kom mun för att hantera det här problemet.
- Vi har ett större fokus nu med fältare och Trygga som är där lite oftare och för dialog med ungdomarna för att få en bättre situation och för att skapa trygghet för medborgare och verksamheter. Polisen är mer frekvent på platsen också.
- Men vi kan ju inte vara där hela tiden, påpekar Marcus Holmqvist.
hans nilsson


Håkan Ernstson som har Ernstson Foto i Växjö. Foto: Hans Nilsson