VÄXJÖ 2022-9-7 KL. 12:12

Växjö kommun agerar för att mildra följderna av elpriskrisen - högsta möjliga elproduktion hos VEAB

Av Hans Nilsson


VÄXJÖ. Elpriserna riskerar att slå mycket hårt mot hushållen och företagen i Växjö kommun och i hela Sverige.
Under valrörelsens sista skälvande dagar i denna laddade fråga går nu Moderaterna och Anna Tenje (M) ut med att Växjö kommun förbereder för en rad åtgärder för att mildra följderna för familjer, föreningar och företag.

Växjö kommun agerar för att mildra följderna av elpriskrisen - högsta möjliga elproduktion hos VEAB
Anna Tenje vill utreda hur VEAB kan minska kostnaderna för kunderna, få högsta möjliga elproduktion hos VEAB.och att VEAB ska föreslå åtgärder och investeringar, på kort och lång sikt, för att öka elproduktionen i kommunen. Foto: Hans Nilsson

- En ny regering behöver omedelbart införa högkostnadsskydd och börja bygga ny kärnkraft. I Växjö kommun har vi en stabil och god ekonomi vilket ger oss förutsättningar att vidta åtgärder i en orolig tid och även klara av den elpriskris vi står inför. Vi har ett fjärrvärmenät som dessutom minskar påverkan, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.
Man pekar på att man redan genomför och planerar för att genomföra följande åtgärder för att mildra effekterna av elpriserna:
- Sänkt kommunalskatt.
- Inga avgiftshöjningar.
- Utreda hur VEAB kan minska kostnaderna för kunderna.
- Snabb plan för energisänkande åtgärder i kommunala fastigheter.
- Rådgivning till familjer, föreningar och företag.
- Stödpaket till föreningar.
- Paus för avgifter till företag, som under pandemin.
- Högsta möjliga elproduktion hos VEAB.
- Att VEAB ska föreslå åtgärder och investeringar, på kort och lång sikt, för att öka elproduktionen i kommunen.
- Freda välfärden. Inga neddragningar i kärnverksamheten för att täcka högre elkostnader.