VÄXJÖ 2023-5-26 KL. 15:30

Växjö Forum: ”Stödet för ett nytt sjukhus i Räppe är väldigt dåligt hos folk”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Frågan om ett nytt akutsjukhus i Räppe är långt ifrån avgjord, enligt Växjö Forum som är emot bygget. Man har nu som mål att samla in 15 800 namn på sex månader för att få till stånd en rådgivande folkomröstning i frågan.
- Ska våra skattepengarna läggas på vård eller på ett nytt sjukhus i Räppe? Det här kan vara sista chansen att få till en diskussion om det, säger Järda Blix, ordförande i Växjö Forum.

Växjö Forum: ”Stödet för ett nytt sjukhus i Räppe är väldigt dåligt hos folk”
När Järda Blix, Nils-Erik Nilsson och Ole Kamp i Växjö Forum samlade in namn på Storgatan i Växjö förra onsdagen till en rådgivande folkomröstning om det nya sjukhuset i Räppe var det flera personer som stannade till och skrev på.. Foto: Hans Nilsson


Värjö Forum fortsätter sin envisa kamp för att påverka regionens beslut om ett nytt sjukhus i Räppe. Man vill istället ha en utredning om att bygga vidare på den befintliga sjukhustomten i Växjö.

Nyligen arrangerade man en demonstration under temat ”Vi vill ha sjukhuset kvar” med nära 500 personer.
Den 17 maj påbörjade de en namninsamling där målet är att få ihop namnunderskrifter från tio procent, 15 800, av de röstberättigade i Kronobergs län.
Sjukhusfrågan är stekhet och uppenbarligen kontroversiell också. För när Ole Kamp, Nils-Erik Nilsson och Järda Blix i Växjö Forum stod och samlade in namn på Storgatan i Växjö förra onsdagen var det flera personer som stannade till och skrev på - men ingen vågade eller ville intervjuas med namn och vara med på bild.
- Det är en samling idioter som styr Region Kronoberg, ropade en man när han gick iväg efter att ha skrivit sitt namn på listan.
- Växjö Forum har rätt. Det är bättre man satsar på att anställa mer personal på sjukhuset istället och får ned de långa väntetiderna till sjukhuset, sa en kvinna samtidigt som hon skrev på.
- Det är rätt horribelt att de lägger så mycket pengar på ett nytt sjukhus i Räppe. Det är för långt utanför stan och jobbigt för många att ta sig dit, då är det bättre att de renoverar det nuvarande sjukhuset istället, tyckte en annan kvinnan som satte sitt namn på listan.

Hur representativt detta är för hur kronobergarna överlag ser på sjukhusbygget ska vi låta vara osagt. Men enligt Växjö Forums representanter är många emot bygget av ett nytt sjukhus i Räppe.
- Folk blir mer och mer medvetna om hur mycket ett nytt sjukhus kommer kosta. Men det finns stora ekonomiska krafter i samhället som driver på det här bygget, säger Järda Blix.
- Stödet för ett nytt sjukhus i Räppe är väldigt dåligt hos folk, menar Nils-Erik Nilsson.
- Men folk är uppgivna. De tror inte att de kan påverka politikerna, inflikar Ole Kamp.

När regionen 2019 tog ett inriktningsbeslut om att bygga nytt sjukhus i Räppe trodde man att det skulle kosta 4,9 miljarder kronor.
I mars 2022 var den beräknade slutliga kostnaden 7,9 miljarder kronor. Men det har dragit iväg på grund av inflation, höjda räntor och ökade kostnader.

Den senaste siffran är runt 10 miljarder kronor, enligt Växjö Forums uppskattning.
- Jag har blivit så upprörd över att man på ett så här bristfälligt underlag kan ta ett beslut om att bygga ett nytt sjukhus för så mycket pengar, säger Ole Kamp, före detta läkare i primärvården i Växjö.
- Det skulle bli billigare att bygga om och renovera på plats där sjukhuset är nu. Vi vill ju att det ska vara kvar i centrum. För centrum behöver sjukhuset och sjukhuset behöver centrum. Det samspelet är viktigt, säger Järda Blix.

Växjö Forum kommer fortsätter sin kamp för att stoppa sjukhusbygget i Räppe. Man är en nagel i ögat på de partier i Region Kronoberg som vill ha ett nytt sjukhus i Räppe.

Hösten 2021 gav Växjö Forum ut en vitbok om sjukhusfrågan. I den försökte man visa felaktigheter i argumentationen inför regionfullmäktiges beslut om ett nytt sjukhus i Räppe i början av 2022.

Man har gjort en namninsamling för att få till en seriös utredning om att bygga vidare på CLV-tomten. Dessutom har man skrivit flera debattartiklar för att visa på möjligheten att bygga vidare på den befintliga sjukhustomten. Inför valet ordnade man debatter och politikerutfrågningar om sjukhusfrågan på ”Demokratitorget”.
Nu anser man att det gått så mycket prestige i sjukhusfrågan att politikerna negligerar sakargumenten. Samtidigt som många medborgare är oroliga och upprörda över hur mycket pengar de kommer kosta att bygga nytt sjukhus i Räppe.
Därför har man kommit fram till att det enda som kan påverka tillräckligt många av de 61 förtroendevalda politikerna i regionen är en folkomröstning.


hans nilsson