VÄXJÖ 2022-7-15 KL. 15:00

Smålänningarna källsorterar 79 procent förpackningar

Av Thomas Edgren

KRONOBERG. Många vill bidra till ökad återvinning i Småland och invånarna källsorterar sina förpackningar i hög utsträckning. Det visar Återvinningsbarometern, en årlig Kantar Sifo-undersökning som genomförs på uppdrag av Förpackningsinsamlingen, FTI (tidigare Förpacknings- och Tidningsinsamlingen).

Smålänningarna källsorterar 79 procent förpackningar
Det råder ett högt engagemang för återvinning bland invånarna i Småland och på Öland enligt årets Återvinningsbarometern. Foto: Förpackningsinsamlingen

Varje år genomförs Återvinningsbarometern i syfte att undersöka svenska folkets återvinningsvanor och inställning till återvinning. Årets undersökning visar att det finns ett högt engagemang för återvinning bland invånarna i Småland och på Öland. I genomsnitt anger invånarna i regionen att de källsorterar 79 procent av hushållets förpackningar. Framför allt uppger invånarna att de sorterar mycket glas- och metallförpackningar.
- Vi samlar in rekordvolymer i Sverige och undersökningen visar att invånarna i Småland och Öland är bra på att källsortera sina förpackningar. Att de uppger att de sorterar ut så mycket förpackningar är ett tecken på att de ser återvinning som något viktigt. Varje förpackning som hamnar i hushållsavfallet medför onödiga koldioxidutsläpp, men att källsortera sina förpackningar är en enkel handling som gör stor skillnad, säger Kerstin Wärn, regionchef på FTI.

På riksnivå visar Återvinningsbarometern att landets yngre generation mellan 18 och 29 år inte källsorterar i samma utsträckning som den äldre. En tredjedel av de unga uppger att de tycker att det är mer bekvämt att slänga sina förpackningar i hushållsavfallet än att källsortera dem. Samtidigt uppger en majoritet i åldersgruppen 18 - 29 år att de är oroliga för miljön och vill ha mer kunskap om återvinning. De unga är i regel nöjda med den återvinningslösning de använder, men nästan hälften menar att de skulle källsortera mer om de hade en bättre förvaringslösning för källsortering i hemmet.