VÄXJÖ 2024-2-7 KL. 17:00

Oskyldigt misstänkt får nära 40 000 i skadestånd

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. En 25-årig man i Växjö får 37 000 kronor i skadestånd efter att ha suttit frihetsberövad misstänkt för brott, men sedan friats. Det framgår av Justitiekanslerns beslut.

Oskyldigt misstänkt får nära 40 000 i skadestånd
Mannen var frihetsberövad från den 29 augusti till den 7 oktober 2022, men mannen friades. Han har begärt ersättning för lidande och för förlorad arbetsförtjänst för den tid han satt anhållen och häktad. Foto: Hans Nilsson


Mannen var frihetsberövad från den 29 augusti till den 7 oktober 2022. Men förundersökningen avslutades utan att åtal väcktes och mannen friades.
Han har begärt ersättning för lidande och för förlorad arbetsförtjänst för den tid han satt anhållen och häktad.

Enligt Justitiekanslerns beslut har han rätt till ersättning för lidande med 37 000 kronor. Åklagarmyndigheten har tillstyrkt att ersättningen ska beviljas.
Ersättningen för lidande bestäms till det belopp som normalt lämnas vid frihetsberövanden av jämförbar längd.

Mannens önskan att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst avslås däremot.
Han anförde bland annat som argument att han under 14 månaders tid levde i ovisshet om hans yrkeskarriär skulle gå förlorad.
Men Justitiekanslern menar att det inte är något som föranleder en förhöjd ersättning.

Som stöd för sin begäran om ersättning för förlorad arbetsför tjänst hade mannen ett anställningsavtal och ett uppsägningsbrev och kontoutdrag.
Av utredningen framgår att han hade en anställning och en viss närmare angiven månadslön vid tidpunkten för frihetsberövandet.
Däremot saknas det uppgift om att han har förlorat arbetsförtjänst under tiden han var frihetsberövad.
Därför avslås begäran i denna del.

Mannen måste skicka in ytterligare en utredning som visar inkomstförlusten som han uppger, med exempelvis arbetsgivarintyg eller lönespecifikationer för den aktuella perioden.

hans nilsson