VÄXJÖ 2024-3-26 KL. 10:20

Nytt hopp för Kronobergs slottsruin

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Statens fastighetsverk kommer utreda en möjlig renovering av murverket på Kronobergs slottsruin i Växjö.
- Slottsruinen är av regionalt intresse och det är viktigt att utreda olika alternativ och ta beslut om hur vi ska gå vidare, säger Max Elger, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Nytt hopp för Kronobergs slottsruin
Statens fastighetsverk stängde slottsruinen på Kronoberg för allmänheten vid årsskiftet 2022/23 på grund av att anläggningen är i ett mycket dåligt skick. Men nu finns det hopp igen för slottsruinen. Foto: Pressbild


Riksdagen har beslutat att avsätta 100 miljoner kronor mer till kulturhistoriskt värdefulla fastigheter redan i år.
Det innebär att man går från dagens 265 miljoner kronor till 515 miljoner kronor under mandatperioden.
Fredrik Rosengren, riksdagsledamot från Växjö för Moderaterna, har krävt att delar av de ökade resurserna ska gå till Kronobergs län.
- Det första jag gjorde som nyvald förbundsordförande för Moderaterna Kronoberg var att visa upp Kronobergs slottsruin för ansvarig minister, finansmarknadsminister Niklas Wykman, skriver Oliver Rosengren på Facebook.
- Igår fick vi besked att Statens Fastighetsverk har lyssnat: Både Kronobergs slottsruin och Huseby bruk är utpekade som prioriterade för de nya resurserna till kulturarvsfastigheter, lägger Rosengren till.
Statens fastighetsverk stängde slottsruinen på Kronoberg för allmänheten vid årsskiftet 2022/23 på grund av att anläggningen är i ett mycket dåligt skick.
Det var stor risk för ras och nedfallande sten.
Nu gör Statens fastighetsverk en fördjupad utredning av slottsruinen. Man vill kunna ta ställning till det bästa alternativet för fortsatta insatser.
- Vi kommer att titta på slottsruinens kulturhistoriska värden, tekniska status, behov av tillstånd från olika myndigheter, restaureringsförslag och göra kostnadsbedömningar. Utifrån det ska vi ta fram förslag på olika nivåer som läggs till grund för ett kommande inriktningsbeslut, förklarar Max Elger, generaldirektör för Statens fastighetsverk, i en presskommentar.
Det man ska utreda är bland annat om slottsruinen återigen ska öppnas eller det så kallade nollalternativet som innebär fortsatt stängning av slottsruinen.
Utredningen ska vara klar vid årsskiftet. Den beräknas kosta tre miljoner kronor och har blivit möjlig genom den utökning av anslaget för bidragsfastigheter som regeringen beslutade i budgeten för 2024.
Den ska fungera både som beslutsunderlag och för att kunna ge konsekvenser av olika alternativ.
Oliver Rosengren(M). Foto: PressbildMax Elger, Statens fastighetsverk. Foto: Pressbild