VÄXJÖ 2024-2-12 KL. 17:20

Ny nationell strategi: Så ska judar kunna leva tryggt i Sverige

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Landshövdingen i Kronoberg - Maria Arnholm - har varit särskild utredare för att ta fram en nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige. Ett av målen är att judar i Sverige ska kunna leva öppet, tryggt och säkert.
- Säkerheten och tryggheten för judar i deras vardagsliv ska öka, förklarar Maria Arnholm.

Ny nationell strategi: Så ska judar kunna leva tryggt i Sverige
Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län, har varit särskild utredare för ”Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige”. Foto: Henrik Palmberg.


I slutet av 2023 kunde Lokaltidningen rapportera att landshövdingen Maria Arnholm snart skulle slutredovisa sitt uppdrag som särskild utredare för en nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige.
Landshövdingen i Kronoberg hade i juni 2022 fått i uppdrag att lämna förslag till en nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige.
Fokus är på överföringen av judisk kultur och jiddisch till dagens unga och till framtida generationer.
Den 10 januari 2024 överlämnades betänkandet till kulturministern Parisa Liljestrand.

Sedan föreläste Maria Arnholm den 25 januari på residenset om vad man kommit fram till i utredningen.
- Den här strategin ska gå från ord till handling. Den nationella samordnaren ska stötta de myndigheter, pilotkommuner och andra som kommer vara delaktiga i att stärka judiskt liv i Sverige, säger Maria Arnholm i nättidningen minoritet.se.
- Arbetet i kommunerna ska fokusera bland annat på skolan och äldreomsorgen, samt att öka säkerheten och tryggheten för judar i deras vardagsliv.
Utredningen föreslår att en nationell samordnare ska få i uppdrag att implementera strategin som är på tio år.
Införandet av strategin inleds med ett jubileumsår 2025 för att högtidlighålla 250 år av etablerat judiskt liv i Sverige.
Regeringens långsiktiga strategi ska underlätta för den judiska diasporan att kunna fortsätta få tag på och äta koshermat, omskära pojkar, gå i judisk skola och vara lediga på judiska helgdagar. Utredningen konstaterar att kommuner och regioner i väldigt låg grad arbetar med att stärka judisk kultur.
Detta samtidigt som allt fler judar väljer att bosätta sig i storstäderna. Det har gjort det svårare att upprätthålla judiskt liv i mindre städer.
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget samordnar uppdraget. I pilotprojektet ingår Region Kronoberg och Kronobergs läns kommuner. Uppdraget sker tillsammans med Länsstyrelsen i Kronoberg. Kompetenshöjande insatser ska göras i regionen under 2024 och detta var årets första föreläsning.
hans nilsson

Så ska judiskt liv stärkas i Sverige
1. Judar i Sverige kan leva öppet, tryggt och säkert.
2. Det finns goda möjligheter att leva ett judiskt liv och att överföra judisk kultur och traditioner till barn och unga.
3. Det finns stärkt kunskap, utbildning och forskning om judiskt liv och i judiska studier.
4. Judisk kultur och svensk-judiskt kulturarv är mer synligt i det svenska samhället.
5. Det offentligas arbete med jiddisch är relevant och framåtsyftande.
(Hämtat från den nationella strategin för att stärka judiskt liv i Sverige 2025–2034)