VÄXJÖ 2022-9-9 KL. 11:56

Moderaterna i Växjö polisanmäler valsabotage på biblioteket: "Ett angrepp på demokratin"

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Vid fyra tillfällen den senaste veckan har Moderaternas valsedlar saknats i vallokalen för förtidsröstning på Stadsbiblioteket i Växjö.
Moderaterna har gjort en polisanmälan och skickat ett klagomål till valnämnden i Växjö kommun.
- Det här är oerhört allvarligt, det är ett angrepp på demokratin, säger René Jaramillo, valledare för Moderaterna i Växjö.

Moderaterna i Växjö polisanmäler valsabotage på biblioteket:
Moderaterna har fått veta att det helt har saknats valsedlar för deras parti vid fyra tillfällen i vallokalen för förtidsröstning på Stadsbiblioteket. Man ser det som ett systematiskt sabotage. Foto: Hans Nilsson

Moderaterna har fått veta att det helt har saknats valsedlar för deras parti vid fyra tillfällen i vallokalen för förtidsröstning på Stadsbiblioteket. Man ser det som ett systematiskt sabotage.
- Det kan inte vara en slump när det sker fyra gånger på en vecka. Den 30 augusti, 6 september, 7 september och 8 september. Tre av de fyra tillfällena har vi fått veta det av medborgare som kontaktat oss om att det inte fanns några valsedlar för Moderaterna när de skulle förtidsrösta. Vid bara ett tillfälle var det en valförrättare som upptäckte bristerna, berättar René Jaramillo i Moderaterna.
- Vi tar det här på stort allvar, det här är ett angrepp inte bara på Moderaterna utan också på det demokratiska systemet. Vi har därför polisanmält de här händelserna. Men vi ser även allvarligt på de brister som uppenbarats i den här vallokalen på Stadsbiblioteket och har därför även skickat in ett klagomål till valnämnden i Växjö kommun.
Carina Elmefall, kanslichef på Växjö kommun, har fått in klagomål om försvunna valsedlar inte bara från Moderaterna utan även från Vänsterpartiet och Liberalerna i Växjö.
- Det är inte bra att det har försvunnit valsedlar. Troligen är det någon som har röstat som har tagit dem, säger Carina Elmefall.
Det här valet har alla valsedlar legat inne i valbåsen för att andra i lokalen inte ska se vilka valsedlar man väljer.
- Det är bra för valhemligheten, men det ger större möjlighet att sabotera. Valförrättarna ska titta in i båset efter varje röstare för att se att valsedlarna för alla partierna finns där. Men det är många partier och man har väl inte hunnit med det här på Stadsbiblioteket. Vi har satt in mer personal för att de ska klara det på biblioteket, förklarar Carina Elmefal