VÄXJÖ 2023-8-25 KL. 10:40

Martin Luther Kings berömda tal firas i ”Växjö mot rasism”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Måndagen den 28 augusti blir en stor dag i Växjö - då kommer Washington Gospel Choir hit, en amerikansk gospelkör i absolut världsklass. Samma dag arrangeras ”Växjö mot rasism” med fokus på Martin Luther King.
- Den 28 augusti är det 60 år sedan han höll sitt tal ”I have a dream” i kampen mot rasism. Frågan är hur rasismens ser ut i vår stad idag, säger Jonas Nilsson, kyrkomusiker i Skogslyckans församling och den som tagit initiativet till evenemanget.

Martin Luther Kings berömda tal firas i ”Växjö mot rasism”
Washington Gospel Choir från USA under ledning av Gerald T Smith. Foto: Pressbild


Den 28 augusti 1963 höll medborgarrättskämpen Martin Luther King ett berömt tal i Washington D.C i USA vid monument över Abraham Lincoln.
Det var höjdpunkten på Marschen till Washington med mer än 240 000 deltagare. Några av de mest kända fraserna i talet ”I have a dream” är dessa:
”Jag har en dröm, att nationen en vacker dag ska resa sig och göra den verkliga innebörden av sin troslära till verklighet.

Jag har en dröm, att mina fyra små barn en dag ska leva i en nation där de inte blir dömda efter sin hudfärg, utan efter deras karaktärs innehåll”.
När kyrkomusikern Jonas Nilsson i Växjö insåg att det skulle gå att få hit Washington Gospel Choir för en konsert den 28 augusti föddes snart idén om att ordna ”Växjö mot rasism” i samband med det.
Det var ju samma dag den 28 augusti för 60 år sedan som Martin Luther King höll sitt tal, ”I have a dream”.

Jonas Nilsson kände att man hade en unik möjlighet att fira och högtidlighålla en världshändelse i Växjö.
- Jag tyckte att vi kunde flagga för den här dagen i Växjö och ha en manifestation mot rasism. Vad har vi för utmaningar när det gäller rasism i Växjö? Alla partier är inbjudna till panelsamtal om detta, berättar Jonas Nilsson.
Efter panelsamtalet blir det samling vid Speakers Corner och marsch till Linnéparken där Washington Gospel Choir kommer sjunga ihop med bland andra Växjö Mass Gospel Choir.
- Det blir körsång med bland annat ”We shall overcome”. En sång som är nära förknippad med medborgarrättsrörelsen, och vi kommer låta barn och vuxna i Växjö skriva ned i förväg vad ”I have dream” betyder för dem. Det kommer sedan läsas upp på scenen i Linnéparken, berättar Jonas Nilsson.
- I domkyrkan på kvällen kommer sedan Martin Luther Kings tal att hållas på engelska när Washington Gospel Choir framträder, lägger han till.

Hela arrangemanget är kostnadsfritt. Svenska kyrkan och Kyrkorna tillsammans i Växjö., och Sensus studieförbund är huvudarrangörer i samarbete med Växjö kommun och Svenska Gospelverkstaden Sydost.

hans nilsson


Jonas Nilsson, kyrkomusiker i Skogslyckans församling, har tagit initiativet till "Växjö mot rasism" den 28 augusti. Foto: Privat


Växjö mot rasism
16.00 Panelsamtal om rasism i Domkyrkocentrum. Moderator är präst/adjunkt Hanna Stark. Alla partier i Växjö är inbjudna.
17.30 Kickoff vid Speakers Corner, Freedom march till Linnéparken som leds av Kulturskolans blåsorkester KBO.
18.00 Manifestation i Linnéparken, Kulturskolan, S:t Sigfrids folkhögskolas musiklinje, Växjö Mass Gospel Choir, Washington Gospel Choir.
19.30 Konsert i Domkyrkan med Washington Gospel Choir.