VÄXJÖ 2024-2-16 KL. 20:08

Malin Laubers uppmaning till Växjöborna: ”Sluta med era knarkköp”

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Det rödgröna styret vill stärka det brottsförebyggande arbetet i Växjö kommun så att barn och unga inte dras in i kriminalitet - men samtidigt pekar man på att vanliga Växjöborna har ett stort ansvar.
- Min uppmaning till kommuninvånarna är att sluta köpa knark. Varje knarkköp föder de kriminella gängen, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande.

Malin Laubers uppmaning till Växjöborna: ”Sluta med era knarkköp”
- Det mest effektiva sättet är att förändra beteendet hos de som är med och finansierar brottsligheten, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Pressbild


Växjö kommun stärker nu de brottsförebyggande insatserna. Man vill ge barn och unga större möjligheter till delaktighet i samhället och förhindra att de hamnar i utanförskap och våld eller rekryteras till kriminalitet.

Nu kompletterar man dessutom med fler arbetsmetoder och en särskild satsning riktad mot yngre görs också. Det handlar bland annat om att förändra attityden hos de som är en del av eller kan bli en del av kriminalitet.

Både Malin Lauber i Socialdemokraterna och Maria Garmer i Vänsterpartiet pekar på att det är viktigt att vanliga Växjöbor ändrar sitt beteende och slutar köpa knark.
- Dessutom är syftet att förändra beteende hos de invånare som idag är med och finansierar kriminalitet, förklarar Maria Garmer (V), 1:e kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i en presskommentar.
- Vi kan göra hur många insatser som helst för att förebygga brott och för att få unga att inte fångas upp av kriminella gäng, men det mest effektiva sättet är att förändra beteendet hos de som är med och finansierar brottsligheten, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande.

Man ska bland annat dessutom arbeta mer med trygghetsskapande kommunikation.
- Våra fältarbetare och mobila team gör redan idag viktiga och effektiva insatser för att förebygga brottslighet. Med en bättre samverkan kan det arbetet bli effektivare och ännu mer framgångsrikt, säger Magnus P. Wåhlin (MP), kommunalråd och fortsätter:
- Tillsammans med riktade insatser i skolan kan vi ge våra barn och ungdomar bättre möjligheter att själva påverka sina liv så att färre väljer den kriminella banan. Varje räddad unge är en framgång och en lyckad insats för samhället och den enskilde individen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i samarbete med Centerpartiet tagit fram kommunstyrelsens internbudget.
Det brottsförebyggande arbete som man nu vill stärka betyder mer samverkan mellan kommunens förvaltningar, bolag och andra myndigheter för att förbereda för en ny lagstiftning som syftar till att minska nyrekryteringen till kriminella gäng och till att skapa trygghet i den offentliga miljön.

hans nilsson