VÄXJÖ 2023-5-17 KL. 18:23

Hopptornet i Evedal renoveras

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Arbetet med att renovera hopptornet i Evedal har inletts. Hopptornet och bryggan kommer därför vara avstängda fram till slutet av juli.

Hopptornet i Evedal renoveras
Hopptornet i Evedal ska renoveras. Foto: Hans Nilsson

Pålningsarbetet börjar vecka 21 och beräknas hålla på i ett par veckor. Då kommer det att låta rätt mycket. Renoveringen ska vara klart senast vecka 30. Det ingår i första etappen av arbetet med att utveckla Evedalsområdet.
I höst efter badsäsongen kommer etapp två att genomföras. Då byggs en mötesplats och bryggor vid hopptornet, med anpassning för vinterbad och en ny flytbrygga för sjöräddningen. Bygglovet för etapp två är inskickat och anbudsförfrågningar gick ut förra veckan.
Bygget av omklädningshytter, toaletter och kiosk håller på att färdigställas och ska vara klart redan inför badsäsongen.
hans nilsson