VÄXJÖ 2024-2-26 KL. 15:00

Den offentliga konsten i Växjö ska rustas upp

Av Hans Nilsson

VÄXJÖ. Kultur- och fritidsnämnden gör nu en riktad satsning på den offentliga konst som finns runt om i Växjö och som alla i kommunen kan ta del av.

Den offentliga konsten i Växjö ska rustas upp
Martina Forsberg (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Foto: Daniel K. Johansson


- Den offentliga konsten är ett viktigt kulturinslag i vår kommun. En del av föremålen har stått länge och många är i behov av renovering. Vi genomför nu en särskild satsning för att rusta upp vår offentliga konst, säger Frida Sandstedt (V), 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden i en presskommentar.

Parallellt med att kommunen rustar upp den offentliga konsten går man igenom alla föremål för att ta fram en plan för det framtida underhållet.
- Den offentliga konsten skapar attraktiva miljöer och ger alla en jämlik tillgång på kultur över hela kommunen, påpekar Martina Forsberg (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
- De som bor, verkar och lever i vår kommun behöver mer konst, inte mindre. Det är också bra ur hållbarhetssynpunkt att vi renoverar och underhåller den konst vi redan har, förklarar Isak Folcker (MP), ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
hans nilsson