VÄXJÖ 2022-7-14 KL. 18:00

Bra respons för Bäckaslövsesplanaden

Av Thomas Edgren

VÄXJÖ. Responsen för Bäckaslövsesplanaden har varit stor sedan vägen öppnades i början av juni.
- Vägen och rondellerna har fungerat jättebra. Den blev ganska snabbt en genväg som många såg fördelarna med att ta för att komma fram genom Bäckaslöv, både bilister, cyklister och fotgängare. Många har ”tjuvkikat” under den långa byggtiden och längtat, menar Sofia Iderheim, projektledare vid Växjö kommun.

Bra respons för Bäckaslövsesplanaden
Bäckaslövsesplanaden och dess rondeller har varit ett populärt genomfartsstråk sedan öppningen i juni. Foto: Thomas Edgren

Esplanaden är mer än en vanlig genomfartsgata. Specialdesignade cirkulationsplatser med verk i stål, extra mycket träd och buskar och blommor. Och cykelvägarna är extra breda.
- Vi har satt 400 träd och nästan 4 000 plantor längs med gatan. Vi har en tanke om att denna gata skall bli en pulsåder genom hela nya Bäckaslöv. En trevlig och inbjudande gata, menar Sofia.
Från gatan har flera avfarter markerats. Avfarter som kommer att löpa in till de bostadskvarter som framöver kommer att byggas upp längs gatan. Det blir nämligen så småningom hela 1000 lägenheter på båda sidor av vägen liksom en grundskola och förskola.
- Sedan april har vi haft en pågående markanvisningstävling för fyra bostadskvarter. Nu stundar etapp två i tävlingen där vi går vidare med vissa av bidragen. Intresset var stort – vi har fått in massa förslag på bostäder. I höst kommer byggherrarna få sina besked och vi kan teckna avtal med dem.
Men allra först kommer kommersiella lokaler att byggas i korsningen mot Söderleden.
- Vi har ett markanvisningsavtal klart för detta kvarter som heter Bäckaslöv 1 med Skanska och deras koncept ”crossway”, berättar Sofia."Vi har satt 400 träd och nästan 4 000 plantor längs med gatan, visar Sofia Iderheim, projektledare. Foto: Thomas Edgren