EXTRAMATERIAL 2022-11-21 KL. 18:00

Vill ha klimatneutrala datacenter 2027

Av Thomas Edgren

Volkswagen AG har som avsikt att göra koncernens datacenterverksamhet koldioxidneutral till 2027. För att uppnå detta har koncernen utökat sin datakapacitet vid Green Mountain, en norsk operatör av CO2-neutrala datacenter.

Vill ha klimatneutrala datacenter 2027
Här vid Green Mountains SVG1-Rennesøy datacenter, har VW AG utökat sin verksamhet för att koncernens datacenterverksamhet koldioxidneutral till 2027. Foto: VW AG.

Med denna expansion kommer en fjärdedel av Volkswagens globala datacenterverksamhet att drivas koldioxidneutralt. Detta motsvarar en årlig CO2-besparing på 10 000 ton.

Genom att accelerera sin strategi för minskade koldioxidutsläpp har Volkswagen AG satt upp målet att göra sina datacenter koldioxidneutrala senast 2027. För att nå detta mål har Volkswagen utökat sin datacenterverksamhet vid Green Mountain, en norsk operatör av CO2-neutrala datacenter. Alla servrar vid Green Mountain drivs med 100 % förnybar el producerad av vattenkraft och servrarna kyls naturligt av den intilliggande fjorden.

- Grön IT är ett viktigt ämne på vår ESG-agenda. Tekniken är den viktigaste drivkraften för ökad effektivitet, förbättrad kundupplevelse och nya affärsmodeller, men IT står för cirka 3 % av de globala CO2-utsläppen, säger Hauke Stars, VW AG:s koncernledning med ansvar för IT och digitalisering

- Med tanke på den ökande efterfrågan på datorkraft och datalagring för att möjliggöra Volkswagen-koncernens strategi NEW AUTO, är en hållbar IT-färdplan med ambitiösa mål av största vikt för att minska vårt koldioxidavtryck.

-
Samarbetet med Green Mountain inleddes 2019, då Volkswagen-koncernen öppnade vid Green Mountains anläggning RJU1-Rjukan i Telemark, Norge. Målet var att outsourca icke-tidskritiska dataprojekt som kollisionstester för att frigöra kapacitet i Volkswagen-koncernens datacenter på huvudkontoret som behövs för kritiska affärsapplikationer.

Med Volkswagen AG:s senaste expansion kommer en fjärdedel av koncernens globala datorkraftbehov att vara koldioxidneutrala. Detta motsvarar en årlig CO2-besparing på 10 000 ton. Den förnybara energi som används för Volkswagens datacenterverksamhet på Green Mountain skulle räcka för att förse 500 hushåll med grön el i ett år.

Den nya anläggningen på SVG1-Rennesøy, Green Mountain, är en ombyggnation av ett tidigare NATO-ammunitionslager med hög säkerhet till ett 22 600 m² stort datacenter för högsäkerhetsbergshallar. Infrastrukturen har konstruerats för att kunna byggas ut till 2 x 26 MW, och Volkswagen använder sig av 3 MW.

För kylningen, som i traditionella datacenter står för 40–80 % av den elektricitet som krävs för att driva servrarna, utnyttjar SVG1-Rennesøy den intilliggande djupvattenfjorden med en konstant vattentemperatur på 8 grader Celsius året runt.

Volkswagen AG var den första biltillverkaren att förbinda sig till klimatavtalet i Paris 2018. År 2050 har företaget som mål att vara netto-CO2-neutralt. I kärnverksamheten avser koncernen att uppnå en minskning av CO med 30 % till 2030. I dag kommer mer än 90 % av Volkswagen AG:s externa strömförsörjning för de europeiska tillverkningsanläggningarna redan från förnybara energikällor.