EXTRAMATERIAL 2023-12-20 KL. 15:59

Vartannat barn påverkas av ekonomisk oro i familjen

Av Josefin Petersson

En tredjedel av alla barnfamiljer är mycket eller ganska oroliga över sin privatekonomi, och bland dessa familjer uppger hälften att de vet eller tror att deras barn märker av oron. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar genomfört. -Att oron är märkbar även hos familjer med relativt hög inkomst vittnar om att det är tufft för många just nu, en oro som även verkar spilla över på barnen, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Resultaten från Länsförsäkringars undersökning, genomförd av Kantar Sifo, visar att 34 procent av alla barnfamiljer är mycket eller ganska oroliga över sin privatekonomi. Men andelen oroliga är betydligt högre bland ensamstående föräldrar (55 procent) samt hushåll med lägre inkomst (68 procent bland hushåll som har under 35 000 kronor i månatlig bruttoinkomst).

-34 procent är en hög andel, och motsvarar uppskattningsvis 450 000 hushåll i Sverige, säger Stefan Westerberg.

-De senaste åren har varit tuffa för många familjer. Hög inflation och höga räntor har bidragit till att marginalerna krympt. I våra beräkningar kan vi se att en typisk barnfamilj har fått cirka 110 000 kronor mer i årskostnader under de senaste två åren. Sådana stora förändringar får givetvis konsekvenser och ökar stressen för många och särskilt inför en tid som julen, när utgifterna tenderar att öka, säger Stefan Westerberg.

Bland de barnfamiljer som svarat att de är oroliga över privatekonomin, uppger 51 procent att de vet eller tror att deras barn märker av oron. Andelen är högre bland barn till ensamstående föräldrar (53 procent) samt föräldrar som har lägre inkomst (61 procent bland hushåll som har under 35 000 kronor i månatlig bruttoinkomst).

-Vartannat barn påverkas av föräldrarnas oro över ekonomin. Barnens utgifter är en del av hushållsekonomin och i den mån man har mindre pengar att röra sig med så kan det leda till lägre inköp av kläder, skor, nöjen, presenter, julklappar, resor samt månadspeng, och detta kan barnen känna av. Men oron man eventuellt har över ekonomin bör inte spilla över till barnen säger Stefan Westerberg, och fortsätter:

-I den mån barnen är mogna och har förmåga att hantera och förstå ekonomiska överväganden och problem, kan det vara bra att ha ett öppet och ärligt samtal om pengar och hur situationen ser ut. Ge barnen en känsla av stabilitet och trygghet, håll dig till enklare termer, välj en lugn miljö, och fokusera på lösningar, så att det minimerar barnens oro och stress, avslutar Stefan Westerberg.

Hur ska man prata med barnen när man har ekonomiska problem eller är orolig över privatekonomin?
• Välj en lugn och avslappnad miljö, där ni kan prata ostört.
• Använd enklare termer för att förklara mer komplexa ekonomiska begrepp.
• Var ärlig och öppen, och var mottaglig för frågor som ni kan förbereda er på i förväg.
• Uppmuntra barnen att dela sina tankar och känslor.
• Lägg ingen skuld på barnen. Understryk att den uppkomna situationen inte är deras ansvar.
• Fokusera på lösningar för att förbättra situationen samt positiva aspekter och eventuella lärdomar.
• Agera och visa genom handling att du arbetar för att förbättra ekonomin.

Om undersökningen
• Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Länsförsäkringar den 22–30 november 2023.
• Undersökningen genomfördes online via Kantar Medias Sifopanel.
• 1002 individer från 18 år och uppåt, med ett eller flera barn under 18 år, har svarat på frågorna.
• Sifopanelen består av slumpmässigt rekryterade individer från ett riksrepresentativt urval avseende kön, ålder och region, det finns ingen möjlighet att själv gå med i Sifopanelen. De som deltagit i undersökningen har blivit slumpmässigt utvalda.