EXTRAMATERIAL 2023-10-16 KL. 10:24

Växjö ger småföretagare goda förutsättningar i ny jämförelse

Av Josefin Petersson

Växjö ger småföretagare goda förutsättningar i ny jämförelse
Foto: Pressbild

Förutsättningarna för små företag i Växjö tillhör landets bästa.
Det visar en stor kartläggning av Småföretagarnas Riksförbund.
Med Småföretagarindex kan Småföretagarnas Riksförbund för fjärde året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner.

Växjö kommun är rankad som nummer 17 av 290. Det är tolv placeringar bättre än förra året. Möjligheterna att livnära sig som småföretagare är med andra ord bland de bästa i landet.

– Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb, bidrar till den lokala näringslivsutvecklingen och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster såväl lokalt som på andra marknader och vårt Småföretagarindex visar hur förutsättningarna ser ut mellan olika kommuntyper och vilka konsekvenser det innebär, säger förbundsordförande Peter Thörn.

Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. Rapporten utgör ett användbart underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för identifiering av olika förbättringsbehov.

Av samtliga kommuner i Kronobergs län har Växjö bäst förutsättningar, och hamnar på plats 17 av 290. Lessebo ligger lägst i länet (plats 290 i hela landet). Växjö placerar sig bättre än samtliga sex grannkommuner.

Utmaningar och möjligheter i Växjö
Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas Riksförbund analyserat nio olika dimensioner av företagande för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Växjö ligger bättre till än snittet i sex av dessa och sämre i tre.

Kapitalförsörjningen, demografin och kommunens välfärdsåtagande drar upp kommunens betyg, medan överlevnadsgraden bland nya företag, andelen företagsamma och den lokala marknaden är relativa svagheter.

Stora skillnader mellan kommuntyper
Småföretagarindex visar att de bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna och i landsbygdskommuner med en stark turismsektor. De sämsta villkoren finns i glesbefolkade kommuner utan turism.

Rankingen toppas i år av Åre kommun i Jämtland, följt av Trosa och Boden.
Tidigare mätningar har visat att storstadskommunerna inte längre alltid befinner sig i toppskiktet och denna trend fortsätter. De kommuner som ligger på tio i topplistan finns i olika kategorier. Några är storstadskommuner, några är kommuner med besöksnäring, några finns i regioner med stark tillväxt och några uppnår helt enkelt höga poäng i alla dimensionerna.

De kommuner som kan erbjuda små företag bäst förutsättningar har också bäst ekonomi. De 50 kommuner med högst betyg har 3,8 procentenheter lägre arbetslöshet än de 50 kommuner med sämst betyg.

Växjö är, enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) definition, en större stad. Det finns sammanlagt 21 sådana kommuner.
Växjö klarar sig bättre än de flesta av dem, och är rankad nummer ett av 21.

– Det måste bli tryggare, enklare och mer lönsamt att driva företag i Sverige. Mycket hänger på att regeringen och politiken agerar, säger Peter Thörn, Småföretagarnas Riksförbund.

Småföretagarnas Riksförbund föreslår en rad åtgärder som:
• Sänk arbetsgivaravgifterna.
• Konkurserna ökar, inför ett förenklat förfarande för skulduppgörelse.
• Omfördela medel för företagsfrämjande från statligt riskkapital och företagscoachande till att ge fler etablerade företag en chans att överleva.
• Rätta till obalanser i elpriser och elskatter mellan små och stora företag.
• Angrip kriminaliteten.

Om Småföretagarindex
• Sammanställningen baseras på tillgänglig offentlig statistik samt på förbundets framtagna rapport om antalet företagsamma.
• De utvalda dimensionerna är grundförutsättningar för ett fungerande ekosystem runt företagandets olika villkor.
• Dimensionerna är: lokal marknad, företagsamma per capita (antal företagare/personer som driver privata arbetsplatser med minst en anställd per capita), överlevnadsgrad, trygghetsinsatser, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande samt kapitalförsörjning.
• Nima Sanandaji är författare till rapporten.

Läs hela rapporten här: https://smaforetagarna.se/rapporter/smaforetagarindex-2023/

Förutsättningar för småföretag i Kronobergs län – rapporter för alla kommuner
Småföretagarnas Riksförbund har tagit fram lokala rapporter om förutsättningarna för småföretagare i landets samtliga kommuner. Du kan ladda ner rapporterna genom länkarna i tabellen nedan.

Kommun Ranking Förändring
Växjö
17/290 +12 ?
Ljungby
23/290 +36 ?
Markaryd
27/290 +81 ?
Alvesta
77/290 -17 ?
Älmhult
128/290 -2 ?
Uppvidinge
160/290 +22 ?
Tingsryd
189/290 -54 ?
Lessebo
290/290 -2 ?