EXTRAMATERIAL 2023-5-11 KL. 12:58

Var tredje husägare har aldrig varit uppe på taket

Av Josefin Petersson

Var tredje husägare har aldrig varit uppe på taket
Foto: Pressbild

Efter vintern är det viktigt att kontrollera takets skick då snö och is kan ha orsakat allvarliga skador. Men nästan en tredjedel av alla husägare har aldrig varit uppe på taket, det visar en ny undersökning från takrenoveringsföretaget Vesivek.

Stora mängder snö på taket kan orsaka skador, dels genom det tryck på taket som genereras av snöns vikt, dels genom det vatten som bildas när snö och is smälter. När våren kommer är det därför viktigt att kontrollera takets skick.

– Många av de skador som uppkommer på tak gör det under vinterhalvåret, det gäller särskilt för de tak som är lite äldre. Att helt enkelt gå upp på taket och kontrollera skicket är ett bra sätt att säkerställa att ingenting har hänt, säger Jani Jylhä, vd på Vesivek.

Bara fyra av tio kontrollerar taket varje år
Hela 28 procent av svenska husägare har aldrig varit uppe på sina tak och ytterligare 28 procent går upp på taket mer sällan än en gång per år. Många ser inget behov och andra anger höjdrädsla som orsak till uteblivna takkontroller. Det visar en ny undersökning från Vesivek.

– Det kan straffa sig om man har otur, trasiga tak kan leda till omfattande skador med kostsamma renoveringar som följd. Tak behöver kontrolleras varje säsong – inför och efter vintern. Känner man att man inte kan eller vågar göra det själv får man be någon annan. Men det är viktigt att den som gör det tänker på säkerheten så ingen olycka inträffar, säger Jani.

Så här kontrollerar du taket efter vintern:
• Kontrollera ytskiktet så det är helt och rent – byt ut skadade takpannor. Eventuell mossa eller annan påväxt tas bort mekaniskt eller med vattenslang.
• Titta på plåtdetaljer, vattenavrinningssystem och vindskivor. Runt skorstenar och fläktar sitter det plåt som ska hålla tätt. Känn på dem, de ska inte vara lösa.
• Kontrollera hängrännor och stuprör och rensa ur gamla löv, pinnar och mossa. Kontrollera även skarvar så inga läckage förekommer.
• Inspektera de fästen som håller hängrännor och stuprör så de sitter ordentligt på plats.
• Om du har en vind så kan du med fördel inspektera insidan av taket – kontrollera så du inte har fuktfläktar eller läckage. Kontrollera särskilt runt genomföringar.
• Tänk på säkerheten – använd alltid fallskydd om du arbetar på tak.
• Kontakta en expert om du är osäker.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes under februari 2023 av PFM Research på uppdrag av Vesivek. 2100 takägare över 18 år har svarat i en internetpanel. Resultatet är riksrepresentativt.

SENASTE E-TIDNING


Fler E-tidningar

SENASTE I EXTRAMATERIAL

Fler nyheter

MEST LÄSTA EXTRAMATERIAL

Fler nyheter