EXTRAMATERIAL 2023-9-7 KL. 16:11

Var sjunde svensk vet någon som går med självmordstankar just nu

Av Josefin Petersson

Var sjunde svensk vet någon som går med självmordstankar just nu
Foto: Pressbild

En av sju svenskar vet att någon eller några i deras närhet kämpar med självmordstankar just nu. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Suicide Zero. Samtidigt är det bara sex procent av befolkningen som fått utbildning i hur de kan fråga om självmordstankar och prata med någon som mår dåligt.

– Att ha aktuell kunskap om hjärt- och lungräddning ser de flesta som en självklarhet. Det är dags att de här frågorna värderas lika högt, säger Suicide Zeros generalsekreterare Rickard Bracken.

Nu på söndag, 10 september, är det Suicidpreventiva dagen. En dag som WHO instiftat för att lyfta självmordsproblematiken i världen och vad vi gemensamt kan göra åt den. I Sverige är det årligen runt 1 500 människor som tar livet av sig och en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Suicide Zero visar att problematiken fortsätter vara allvarlig. Så många som en av sju svenskar vet någon som just nu går med självmordstankar.

Samma undersökning visar att endast sex procent av befolkningen deltagit i någon självmordsförebyggande utbildning eller föreläsning under det senaste året.

– Att ha aktuell kunskap om hjärt- och lungräddning ser de flesta som en självklarhet. Det är dags att de här frågorna värderas lika högt. Det går inte att se att någon har självmordstankar, för att veta behöver man fråga. Med rätt kunskaper kan liv räddas. Beslutsfattarna i Sverige behöver satsa på suicidpreventiv utbildning nu, säger Suicide Zeros generalsekreterare Rickard Bracken.

Novusundersökningen visar samtidigt att nära åtta av tio svenskar tycker det är en medmänsklig plikt att förhindra att någon begår självmord.

– Viljan finns där och det är ju en jättebra bas att utgå från. Samtidigt märker vi på Suicide Zero i vårt dagliga arbete att många tycker att självmordsfrågan, av förståeliga skäl, är skrämmande. Också där kan utbildningar och föreläsningar bidra till att fler vågar agera, säger Bracken.

I samband med årets suicidpreventiva dag arrangerar Suicide Zero Sveriges största självmordsförebyggande manifestation med ljuständningar runtom i hela landet. Arrangemanget kommer ha sin bas i Kungsträdgården i Stockholm där bland andra Clara Klingenström och Kentkören uppträder på scenen.

Gå in på Suicide Zeros hemsida för att hitta din närmaste ljusmanifestation.

Suicidpreventiva dagen psykisk ohälsa självmord suicide zero suicidprevention
Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Varje år tar nära 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Tiotusentals får varje år beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Vi gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap.