EXTRAMATERIAL 2022-9-26 KL. 08:00

Vad gäller vid en viltolycka?

Av Thomas Edgren

För bilister innebär hösten stor risk för viltolyckor. Bara i Sverige sker 50 000–60 000 djurkollisioner per år. Vad ska du göra om du råkar köra på vilt, och vad täcker försäkringen? Här har Svedea samlat några frågor och svar.

Vad gäller vid en viltolycka?
Att viltolyckorna ökar beror bland annat på att fordonen på vägarna blivit allt fler och som bilförare har du ett viktigt ansvar för att minska risken för en viltolycka. Foto: Thomas Edgren.

Så här gör du om du råkjat ut för en viltolycka.
Placera ut varningstriangeln ett par hundra meter bakom bilen, så inte fler olyckor händer.
Ring 112. En viltolycka måste alltid polisanmälas, även om djuret verkar oskadat. (Gäller vid kollision med björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår oc h örn.)
Märk ut olycksplatsen – Som information till andra trafikanter så att ansvarig jägare kan hitta djuret. Om du inte har särskild markeringsremsa i bilen kan en plastpåse, halsduk eller liknande också fungera.

Om du har kört på björn, varg eller vildsvin kan det vara klokt att backa undan ett hundratal meter för din egen säkerhet. Sätt markeringen där du har stannat och meddela detta till polisen.

Vem ringer jag efter en viltolycka?
Du ringer till nödnumret 112 i och med att en viltolycka ses som så allvarlig att du kan ringa dit. Du behöver alltså inte leta upp numret till den lokale jägmästaren eller vänta i telefonkö på något annat nummer hos polisen.

Hur undviker jag en viltolycka?
Viltolyckorna ökar beror dels på att fordonen på våra vägar blir allt fler, men också för att djurstammarna ökar. Som bilförare har du ett viktigt ansvar och det finns några enkla råd för att minska riskerna.
Ha uppsikt på varningsmärken för vilt.
Sänk farten – speciellt vid dåligt väglag och dålig sikt. På vägar utan viltstängsel är det också klokt att sakta ner.
Gryning och skymning– då viltet rör sig som mest är det viktigt att regelbundet lyfta blicken från vägbanan och svepa av terrängen på båda sidor av vägen.
Håll bilen i bra skick – framförallt bromsarna, däcken och strålkastarna.

Ingår viltolycka i en försäkring?
Det beror på om din försäkring täcker viltolyckor. Detta skiljer sig åt mellan olika försäkringsbolag, och beroende på om du har en halvförsäkring eller en helförsäkring. Tecknar du en vagnskadeförsäkring hos Svedea är du försäkrad mot djurkollisioner. Vagnskadeförsäkringen ingår i helförsäkringen.
Har du helförsäkring behöver du bara betala halva självrisken vid kollision med djur. Lyckas du väja för ett djur men kör av vägen som en följd av detta, räknas det inte som viltolycka. Då gäller inte heller den halverade självrisken.