EXTRAMATERIAL 2023-11-8 KL. 14:38

Undersökning: ledighet lockar mer än jobbet

Av Josefin Petersson

Höjning av pensionsåldern för allmän pension till 67 år är en åtgärd för att hantera de ekonomiska utmaningarna för pensionssystemet. Men hur många av dagens äldre är egentligen intresserade av att arbeta längre än till 65 år? Enligt en genomförd undersökning Länsförsäkringar genomfört är det få som vill jobba de där extra åren. Resultatet visar att man vill njuta av livet efter 65 eller att man rent fysiskt inte orkar arbeta längre. Men även ålderismen på våra arbetsplatser påverkar lusten att arbeta vidare.

-Trots en kombination av skattemässiga incitament som är ekonomisk gynnsamt för individen, är det inte många som vill jobba lika länge som staten vill och som pensionssystemet behöver Resultatet av undersökningen visar tydligt att vi gärna avstår några tusenlappar i månaden för att slippa arbeta två extra år, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Det är heller inte självklart att de som vill arbeta efter 65 års ålder har möjlighet att göra det. Länsförsäkringars undersökning visar att över hälften (56 %) av de tillfrågade anser att det råder en diskriminering av äldre på arbetsmarknaden.

-Regeringen bör även förutom sänkta skatter för att göra det så förmånligt som möjligt se till så att arbetsmarknaden anpassar sig till en åldrande arbetskraft. Det kan kräva investeringar i fortbildning och omstrukturering för att möjliggöra att äldre arbetstagare kan behålla eller hitta lämpliga arbeten. Kanske något den utökade pensionsgruppen kan ta tag i, säger Trifa Chireh.

-Det räcker inte med höjda pensionsåldrar. Vi behöver bli mer rustat att möta ett långt arbetsliv och det innebär inte bara att vi ska arbeta längre utan innebär också att fler måste börja arbeta tidigare, säger Trifa Chireh.

-Förslaget om att kunna pausa tjänstepensionen innebär att det blir enklare och mer förmånligt för en pensionär att börja arbeta igen utan att drabbas ekonomiskt av höjd skatt på grund av tjänstepensionen Däremot är det oklart när de nya reglerna börjar gälla. Förslaget utformas nu inom Regeringskansliet och sen ska de olika remissinstanserna få säga sitt innan beslut kan tas, säger Trifa Chireh.

Fråga - vill du fortsätta arbeta efter 65 år? Totalt Man Kvinna
Nej, det skulle jag aldrig orkat fysiskt 22 % 18 % 26 %
Nej, jag kände att jag inte hade intresse av att jobba längre – även om jag fysiskt skulle orkat 22 % 23 % 21 %
Nej, jag kände att jag ville njuta av livet som pensionär 30 % 31 % 29 %
Ja, och jag skulle gärna jobbat kvar på mitt dåvarande jobb 14 % 14 % 13 %
Ja, men jag skulle då ha bytt jobb eller jobbat som konsult/fristående där jag kan styra över mina tider mer 8 % 10 % 7 %
Vet ej 4 % 4 % 5 %
Fråga – upplever du att det finns ”ålderism” hos arbetsgivare? Totalt Man Kvinna
Stämmer mycket bra 21 % 22 % 20 %
Stämmer ganska bra 35 % 36 % 35 %
Varken eller 15 % 17 % 13 %
Stämmer ganska dåligt 5 % 6 % 4 %
Stämmer mycket dåligt 3 % 3 % 2 %
Vet ej 21 % 17 % 25 %

Fråga – skulle du vilja ha ett extrajobb att gå till? Totalt Man Kvinna
Ja 11 % 10 % 12 %
Nej 66 % 65 % 66 %
Jag jobbar redan extra 17 % 19 % 16 %
Vet ej 6 % 6 % 7 %

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Novus i september 2023 bland 1 023 personer.
Fakta om ny ålder för pension
År 2020 höjdes den lägsta åldern för att ta ut inkomstgrundad pension från 61 till 62 år. Åldern för rätt att kvarstå i anställning höjdes från 67 till 68 år.

År 2023 höjdes den lägsta åldern för att kunna ta ut inkomstgrundad pension från 62 till 63 år. Åldersgränsen för när garantipension tidigast kan tas ut höjdes från 65 till 66 år. Samtidigt anpassades åldersgränserna i kringliggande trygghetssystem. Åldersgränsen för rätten att stanna kvar i anställning höjdes från 68 till 69 år.

Riktåldern har tidigare fastställts för år 2026. 2027 och 2028. För alla år har den beräknats och fastställts till 67 år.
Att pausa tjänstepensionen – idag går det inte att pausa tjänstepensionen vilket innebär att den som vill gå tillbaka till arbetsmarknaden eller vill ta ett extrajobb riskerar att få betala en mycket hög skatt då lön och pension räknas samman. Idag kan du stoppa den allmänna pensionen men inte tjänstepensionen.