EXTRAMATERIAL 2023-11-2 KL. 12:33

Tydlig tillbakagång för kvinnor som drömmer om företagsstart

Av Josefin Petersson

Tydlig tillbakagång för kvinnor som drömmer om företagsstart
Foto: Pressbild

Var tredje svensk drömmer om att starta ett eget företag, visar en färsk Sifoundersökning på uppdrag av Visma Spcs. Nytt för i år är att klyftan mellan män och kvinnor har ökat. I år har antalet kvinnor som drömmer om att starta eget företag minskat från 30 till 25 procent. Siffran för män ligger på 32 procent.

– I dessa tider är det viktigare än någonsin att regeringen och kommuner arbetar för att skapa rätt förutsättningar så att ännu fler kan följa sin passion och förverkliga sina företagsidéer. Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag, det innebär alltså en enorm potential för fler jobb, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Undersökningen som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Visma Spcs visar att var tredje svensk, 29 procent, drömmer om att starta företag, det är en minskning jämfört med 2022 års siffra som låg på 31 procent. Störst skillnad i år är att antalet kvinnor som drömmer om att starta eget företag har minskat från 30 till 25 procent. Fjolårets undersökning visade att 32 procent av Sveriges män och 30 procent av Sveriges kvinnor ville starta eget.

Oro för den egna ekonomin om företaget skulle gå dåligt är ett av de vanligaste skälen till att avstå från att starta eget överhuvudtaget, framförallt bland kvinnor. Därför är det inte helt förvånande med en lågkonjunktur, höjda räntor och oroligheter i omvärlden, att nyföretagande minskat under 2023.

Sverige är, enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv, fjärde sämst i Europa när det kommer till kvinnligt företagande. Endast Slovakien, Malta och Rumänien har lägre andel kvinnliga företagare.

– Det krävs rätt förutsättningar, som till exempel bättre trygghetssystem, från kommuner och beslutsfattare för att fler ska våga starta ett nytt företag och skapa nya arbetstillfällen. Därmed minskar också krisens negativa effekter. I dessa tider behöver vi göra så att fler vågar satsa på det de brinner för och starta nya företag, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

I Sverige finns i dag omkring en miljon företag, varav de allra flesta är småföretag med upp till nio anställda.

Tips: Fem steg för att lyckas med din företagsstart
– Börja kommunicera i relevanta kanaler, använd sociala medier där du når din tänkta målgrupp, skaffa en hemsida/webshop och börja marknadsföra ditt företag, fundera på ”vad googlar mina kunder på?”
– Fokusera på att skaffa kunder - ditt företag startar när du fakturerar din första kund! Börja skaffa kunder innan företaget är igång.
– Håll koll på (onödiga) kostnader, exempelvis inköp av något du kanske kan hyra i stället.
– Lär av andras erfarenheter genom att skaffa en mentor.
– Ta på dig kundens glasögon – vill du vara kund hos dig själv.

Fakta: Om undersökningen
Undersökningen om svenskarnas företagardrömmar genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Visma Spcs i form av 1 002 online-intervjuer mellan den 13 och 21 september 2023. Frågan som ställdes i undersökningen var: ”Varje år startar tiotusentals svenskar eget företag. Drömmer du om att starta företag?”

Svaren fördelade sig som följer:
Antal drömmare total:
Ja, ofta: 5 procent
Ja, ibland: 24 procent
Nej, sällan: 29 procent
Nej, aldrig: 40 procent
Tveksam/vet ej: 2 procent
Antal drömmare kvinnor:
Ja, ofta: 4 procent
Ja, ibland: 21 procent
Nej, sällan: 26 procent
Nej, aldrig: 47 procent
Tveksam/vet ej: 2 procent

Antal drömmare män:
Ja, ofta: 6 procent
Ja, ibland: 26 procent
Nej, sällan: 32 procent
Nej, aldrig: 33 procent
Tveksam/vet ej: 3 procent

På Visma Spcs är vi övertygade om att nya idéer och företagande är nycklarna till en hållbar framtid. Med innovativa, automatiserade digitala tjänster och lösningar ger vi människor förutsättningar att fokusera på det som är viktigast för dem; att starta, driva och utveckla sina företag.

Rent konkret är vi en av Sveriges största leverantörer, och kanske den mest erfarna, av affärskritisk programvara inom bokföring, fakturering och lönehantering till små- och medelstora företag samt redovisningsbyråer. Lång erfarenhet alltså, men med stor och ständig nyfikenhet på nya smarta lösningar för framtiden - som förenklar företagandet