EXTRAMATERIAL 2023-11-7 KL. 14:38

Tilllväxtkurvor för hund och katt – därför är det lika viktigt att följa vikten hos sällskapsdjur som hos små barn

Av Josefin Petersson

Tilllväxtkurvor för hund och katt – därför är det lika viktigt att följa vikten hos sällskapsdjur som hos små barn
Foto: iStockphoto Vesnaandjic

Att välkomna en liten kattunge eller hundvalp till familjen är ett stort ögonblick för alla hund- eller kattägare. Den första perioden med ett nytt sällskapsdjur är både fantastisk och spännande. Men det är också den mest sårbara perioden i kattungens och valpens liv och därför är det viktigt att tidigt ge rätt omvårdnad. Precis som för småbarn finns det tillväxtkurvor som vägleder dig när du följer din valps eller katts utveckling.

- Idag lider nära hälften av alla katter och hundar av övervikt. Ofta läggs grunden för framtida övervikt redan under de första levnadsåren och det är därför viktigt att tidigt börja följa din kattunges eller valps viktutveckling. Med hjälp av tillväxtkurvor är det lättare att tidigt upptäcka om kattungen eller valpen avviker från ”sin” linje i kurvan, och din veterinär kan efter utredningen sätta in eventuella åtgärder snabbare, säger Karin Eliasson, veterinär på Royal Canin.

Ta hjälp av tillväxtkurvor
Medan små barn frekvent besöker barnavårdscentralen går det ofta lång tid innan hundar och katter träffar veterinären efter att sista grundvaccinationen är gjord. Det kan alltså förekomma längre perioder under hundens eller kattens första levnadsår när dess tillväxt inte bedöms av en veterinär och där vägledning inte tillhandahålls regelbundet.

Det finns sätt för djurägare att säkerställa att valpen eller kattungen utvecklas och växer som den ska. Ett bra och praktiskt redskap är Walthams tillväxtkurvor. De är vetenskapligt utvecklade och visar tillväxtkurvorna för friska kattungar och valpar baserat på kön och uppskattad vuxenstorlek.

Kristina Johansen, veterinär på Anicura, stöttar användningen av body condition score och tillväxtkurvor:
- Som veterinär uppmanar jag djurägare att kontrollera att deras valp eller kattunge växer som den ska. Regelbundna besök på en klinik lär valpen och kattungen att det är trevligt att träffa veterinären, samtidigt som vi håller ett öga på dess utvecklingskurva. Särskilt tillväxtkurvorna för kattungar är en ovärderlig hjälp, eftersom det är vanligt att man underskattar vikten av en hälsosam tillväxt hos katter, säger Kristina Johansen.

Precis som bland oss människor är de första levnadsåren grundläggande för katters och hundars hälsa genom hela livet. Både kattungar och hundvalpar går igenom olika utvecklingsfaser och under dessa faser har de olika energi- och näringsbehov som är viktiga att ta hänsyn till.

- För att minska risken att din kattunge eller valp blir överviktig rekommenderar vi att du tillsammans med din veterinär tar hjälp av tillväxtkurvor, Karin Eliasson.

Så här fungerar tillväxtkurvorna
Med Walthams tillväxtkurvor får du en överblick av din kattunges och valps tillväxt tills den når vuxen ålder. Tillväxtkurvorna ger dig möjlighet att jämföra din valps eller kattunges vikt och tillväxt med andra hälsosamma valpars och kattungars tillväxt och vikt, under samma tidssperiod. Olika tillväxtkurvor finns beroende av kön, och för hundar finns det även för olika storlekskategorier. Genom att regelbundet använda tillväxtkurvor för att hålla koll på ditt sällskapsdjurs vikt är det möjligt att se avvikelser på kurvan tidigt, vilket betyder att du snabbare kan upptäcka eventuella bekymmer med tillväxten hos din hund eller katt och kontakta din veterinär.

För hundar
Det finns tio olika tillväxtkurvor för hundvalpar baserade på hundens uppskattade vikt som vuxen samt vilket kön hunden har. Välj den tillväxtkurva som passar förväntad vuxenstorlek hos just din hund.

För katter
Tillväxtkurvorna för kattungar passar alla katter med en förväntad vuxenvikt på 2–7 kilo.

Body Condition Score
Body condition score är ett sätt att bedöma kroppshull och som används av veterinärer för att bedöma om en hund eller katt är överviktig, underviktig eller i god form.