EXTRAMATERIAL 2023-5-12 KL. 13:04

Synoptik uppmärksammar FN:s globala trafiksäkerhetsvecka – erbjuder gratis syntest till alla förare som kör skolskjuts i Sverige

Av Josefin Petersson

Synoptik uppmärksammar FN:s globala trafiksäkerhetsvecka – erbjuder gratis syntest till alla förare som kör skolskjuts i Sverige
Foto: Pressbild

I samband med FN:s globala trafiksäkerhetsvecka, 15–21 maj, erbjuder Synoptik samtliga Sveriges kommuner gratis syntest till alla förare som kör skolskjuts. Detta är en del i arbetet att uppmärksamma vikten av bra syn i trafiken och öka säkerheten för våra barn när de är på väg till och från skolan.

Enligt statistik från Synbesiktningen*, Sveriges största syntest av bilförare, som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen kör närmare var tionde bilförare i Sverige med olaglig** syn. Det motsvarar närmare 700 000 personer. Likt privatbilister har yrkesförare av lätta fordon, som taxi- och budbilar, inga krav på synkontroll varken när de förnyar förarlegitimation eller sitt körkort. Därför vill Synoptik sträcka ut handen till Sveriges alla kommuner och erbjuda gratis syntest till alla de förare som kör skolskjuts. Initiativet pågår mellan 15 maj-18 juni.

– Det är allvarligt att det inte finns några krav på synkontroller för privatbilister efter att man tagit körkort, vilket ofta sker i ung ålder när synen är som bäst. Det är än mer skrämmande att inte alla yrkesförare behöver testa synen fler gånger under sitt yrkesliv, säger Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik, och poängterar vikten av god trafiksäkerhet vid och runtomkring landets skolområden.

Enligt NTF åker över 400 000 barn skolskjuts varje dag i Sverige. En tydlig kravlista finns för hur skolskjuts ska genomföras för att vara så säker som möjligt, men att föraren ska ha en laglig syn för att framföra fordonet nämns inte.

– Vi vill bidra med en ökad trafiksäkerhet hos yrkesförare som kör de mest värdefulla vi har i samhället, våra barn. Vi har därför erbjudit alla Sveriges 290 kommuner att syncertifiera sina skolskjutsförare genom kostnadsfria syntest hos oss på Synoptik. Vi hoppas att det här initiativet ska leda till säkrare vägar, framför allt nära skolområden, säger Marielle Wernoltz.

* Med olaglig synskärpa menas att de testade personerna inte uppfyller den gräns (minst 0,5 i synskärpa med båda ögonen) som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort – en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan.

** Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Under fjorton år har totalt över 30 000 syntester genomförts, 2022 svarade 1 896 bilister på attitydfrågor och 1 376 testade sin syn. Resultatet för 2022 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig och oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest.

SENASTE E-TIDNING


Fler E-tidningar

SENASTE I EXTRAMATERIAL

Fler nyheter

MEST LÄSTA EXTRAMATERIAL

Fler nyheter