EXTRAMATERIAL 2021-10-21 KL. 18:41

Sverige har Europas högsta dieselpris

Av Thomas Edgren


De kraftigt höjda dieselpriserna sätter ytterligare press på Sveriges bönder. Under 2021 har bränslekostnaden ökat med 750 miljoner kronor på årsbasis. Från årsskiftet blir bränslepriserna ännu högre på grund av reduktionsplikten.

Sverige har Europas högsta dieselpris
Rusande dieselpris slår hårt mot lantbruket. Nu måste regeringen satsa på framtida svenska biobränslen. Foto: Ester Sorri

– Nu måste regeringen agera och verka för att säkerställa jordbrukets konkurrenskraft samtidigt som vi ökar inhemsk produktion av biodrivmedel, säger LRF:s Palle Borgström.

"Konkurrerar med våra kollegor"
– Vi lever på en marknad där vi konkurrerar med våra kollegor i framför allt EU. Att vi har de högsta omkostnaderna påverkar vår konkurrenskraft negativt eftersom lantbrukarna själva står för hela den ökade kostnaden, fortsätter Palle Borgström.

Reduktionsplikten ökar
Att priset rusar i Sverige beror på världsmarknadspriserna men också på reduktionsplikten som vid årsskiftet ökar ytterligare från 26 procent till 30,5 procent. Sedan är den svenska energiskatten på diesel jämförelsevis hög.
– När nu de politiska styrmedlen kommer ovanpå en kraftig höjning av marknadspriset blir situationen omöjlig att hantera. När staten och politiken går fortare fram än omvärlden så måste politiken säkerställa konkurrenskraften och säkra produktionen av både biobränslen och livsmedel, säger Palle Borgström.

Stigande importpriser
Redan 2020 visade Jordbruksverkets årsrapport att lönsamheten i jordbruket måste förbättras om livsmedelsstrategins huvudmål om ökad livsmedelsproduktion ska kunna infrias. Med de ökade bränslepriserna, och med de stigande importpriserna för andra insatsvaror, tyngs lantbruket ytterligare ekonomiskt.

Det är en förlust för klimatet om vi slår ut svensk livsmedelsproduktion och istället importerar produkter med större klimatpåverkan.

Förbrukar årligen 250 miljoner liter diesel
Det svenska lantbruket förbrukar 250 miljoner liter diesel varje år. Under 2021 har dieselpriset ökat med tre kronor, vilket alltså motsvarar 750 miljoner i ytterligare kostnadsökning för det svenska lantbruket.
– Vi har under lång tid arbetat för en fossilfri framtid inom svenskt lantbruk och att skapa en livskraftig inhemsk produktion av biodrivmedel. Vi har råvarorna och viljan. Det behövs nu ett riktat stöd för investeringar i svenska biodrivmedelsanläggningar. Vidare krävs att regeringen återkommer med förslag baserade på utredningen om fossiloberoende jordbruk för att säkerställa att klimatomställningen går hand i hand med en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion, säger Palle Borgström.
Källa: LRF


SENASTE E-TIDNING


Fler E-tidningar

SENASTE I EXTRAMATERIAL

Fler nyheter

MEST LÄSTA EXTRAMATERIAL

Fler nyheter