EXTRAMATERIAL 2023-1-25 KL. 13:55

Svenska företag på global kooperativ topplista

Av Josefin Petersson

I en global ranking av kooperativa företag får flera svenska företag fina placeringar. De tre svenska företag som ligger högst är Alecta, Folksam och Lantmännen.

I den nya rapporten World Cooperative Monitor rankas de 300 största kooperativa och ömsesidiga företagen i världen. Sju svenska kooperativa och ömsesidiga företagen finns på den globala topplistan: Alecta, Folksam, Lantmännen, Länsförsäkringar, Kooperativa Förbundet, Skandia och Södra.

– Det är glädjande att svenska kooperativa och ömsesidiga företag står sig väl också i en internationell jämförelse. Framgångsrika stora kooperativa och ömsesidiga företag finns i många olika delar av näringslivet och över hela världen. Tillsammans utgör vi det demokratiska näringslivet, som gör ekonomisk och social nytta både för våra medlemmar och för samhället, säger Anders Dahlquist-Sjöberg, ordförande i Svensk Kooperation.

I rapporten, som tas fram årligen, rankas företagen efter omsättning, bransch och omsättning per invånare i landet. Rapporten utgår från 2020 års siffror. Totalt hamnar Sverige på tolfte plats i världen i den kooperativa rankingen. Bland de europeiska länderna hamnar Sverige på en åttondeplats.

Kooperativa sektorn en stor del av näringslivet i hela världen
Totalt hade världens 300 största kooperativa och ömsesidiga företagen en omsättning på över 20 000 miljarder kronor. De tre största sektorerna för kooperativa och ömsesidiga företag i världen är lantbruk och livsmedelsindustri, försäkring och grossist- och detaljhandel.

Så här placerade sig de svenska företagen när World Cooperative Monitor listar de 300 största kooperativa och ömsesidiga företagens omsättning (förra årets siffra i parentes):
• Plats 71 Alecta (92)
• Plats 82 Folksam (83)
• Plats 105 Lantmännen (103)
• Plats 108 Länsförsäkringar (114)
• Plats 114 Kooperativa Förbundet (125)
• Plats 149 Skandia (128)
• Plats 194 Södra (174)

I rapporten listas också de största företagen i varje sektor. I sektorn ”Övrigt” som inkluderar bland annat bostadskooperationer, transporter och kommunikation finns två svenska företag på topp tio. Här hittar vi Riksbyggen på plats fyra, och HSB på plats fem.

Om vi ser till sektorn grossist- och detaljhandel kommer Kooperativa Förbundet på plats 20 i den globala kooperativa topplistan.

Josefin Petersson