EXTRAMATERIAL 2022-9-25 KL. 18:00

Stor solpark byggs i Nyköping

Av Thomas Edgren

Våren 2023 kommer en av Sveriges största solparker stå klar utanför Nyköping. Satsningen är ett samarbete mellan Parks and Resorts, elbolaget Bixia och Svea Solar. Parken kommer att generera drygt 20 GWh el till Parks and Resorts nöjesparker, därmed kommer Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland att drivas med solenergi under sommarsäsongerna.

Stor solpark byggs i Nyköping
Den nya solparken, som kommer att byggas vid Nyköping och producera omkring 20 miljoner kWh per år blir ett välbehövligt bidrag till energiomställningen. Svea Solar kommer att äga och förvalta parken. Foto: Svea Solar.

Den nya solparken, som kommer att producera omkring 20 miljoner kWh per år blir ett välbehövligt bidrag till energiomställningen. Svea Solar bygger, äger och förvaltar parken, medan Parks and Resorts genom Bixia köper elen som produceras under 10 år framöver.

- Nu när Parks & Resorts väljer att köpa el från solenergi blir det verkligen något många kan glädjas över. Affären ger en trygg prissäkring över 10 år samtidigt som den bidrar till utbyggnaden av förnybar energi i södra Sverige. Det är något alla parter i affären kan glädjas åt, och givetvis alla besökare på anläggningarna inom Parks & Resorts, säger Marcus Annell, ansvarig för finansiell handel på Bixia.
-
Avtalet, som sträcker sig över 10 år, kommer att hjälpa nöjesparkskoncernen att minska miljöpåverkan ytterligare samtidigt som de sänker sina elkostnader och skyddas mot volatilitet i elmarknaden under avtalstiden.

- Hållbarhet är en hjärtefråga för oss och vi vill vara med och göra skillnad på riktigt. Därför känns det fantastiskt att vi kan vara med och bidra till infrastrukturen för grön el genom att bygga en av Sverige största solparker, säger Christer Fogelmarck, koncernchef för Parks and Resorts.
Bygget av den nya solparken startade under hösten och beräknas vara klart under våren 2023.Att Parks & Resorts väljer att köpa el från solenergi är något som många kan glädjas över”, menar Marcus Annell, Bixia. Foto: Bixia