EXTRAMATERIAL 2023-12-18 KL. 11:58

Så mycket tar arbetslösheten av din pension

Av Josefin Petersson

Sverige är just nu i en lågkonjunktur. En lågkonjunktur kännetecknas av flera olika faktorer och de allra tydligaste är dämpad produktionstillväxt och högre arbetslöshet. – När företag drar ned på personal är det en grupp som är särskilt utsatt och det är de äldre. För många kan en uppsägning betyda långtidsarbetslöshet eller leda till förtidspensionering vilket kan få en stor påverkan på pensionen, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.
Här nedan reder Trifa Chireh ut hur stor inverkan arbetslöshet kan få på din pension.

En person som är privatanställd tjänsteman med en lön på 40 000 kronor i månaden som blir arbetslös vid 60 års ålder och inte lyckas hitta ett nytt jobb innan 65 år får 21 600 kronor i pension per månad livet ut. Skulle hen i stället arbetat fram till 65 skulle pensionen blivit 24 200 kronor i pension. Det skiljer alltså 2 600 kronor i månaden eller 31 200 kronor per år i detta exempel.

Se fler exempel i bilagan.
Om du blir arbetslös påverkas alltså inte bara din inkomst. Även din framtida pension blir lägre och särskilt för den som har en premiebestämd pension.

– Pensionen i Sverige bygger på de inkomster du haft under ditt yrkesverksamma liv och arbetslöshet och ofrivillig pensionering i slutet av karriären blir därför en dyr affär för den som drabbas. Blir du av med jobbet under ett par år betyder det tusenlappar mindre i pension per månad, säger Trifa Chireh.

En nyligen publicerad rapport från Diskrimineringsombudsmannen bekräftar också att många äldre personer har svårt att få jobb och att de rutinmässigt väljs bort i rekryteringsprocesser. I dag ligger sysselsättningsgraden bland personer mellan 55 – 64 år på 77 procent vilket kan jämföras med personer mellan 45 – 54 år som ligger på 91 procent.

Med tanke på att arbetslösheten just nu stiger och många äldre drabbas kan förtidspensionering bli den enda utvägen för många att klara sig ekonomiskt, säger, Trifa Chireh;

Tar ut din pension flera år innan du fyller 66 år påverkas pensionen som kommer att bli lägre. Anledningen är att pensionen måste betalas ut under fler år. Du betalar dessutom högre skatt på din pension när du tar ut den tidigare än 66 år.

Trifas tips på hur du klarar arbetslöshet bäst:
1. Gå med i A-kassa om du inte redan har gjort det. Är du inte medlem i A-kassa och blir arbetslös får du en grundersättning som är väldigt låg.
2. Teckna Inkomstförsäkring som ett komplement till A-kassan. Tillsammans med A-kassan kan du få ca 70–80 % av din tidigare lön.
3. Sök omställningsstöd hos omställningsorganisationer, såsom Trygghetsrådet eller Omställningsfonden, som kan bistå med utbildning och ekonomiskt stöd. Dessutom bör du undersöka möjligheten till extra stöd hos Arbetsförmedlingen, såsom Nystartsjobb, särskilt om du är över 55 år.
4. Kolla med Försäkringskassan om du har rätt till bostadsbidrag.
5. Ansök hos banken om att slippa amortera eventuella lån. Det kan frigöra några tusenlappar för att möta den minskade inkomsten.
6. Om du inte kan hitta en heltidsanställning kan deltidsjobb eller frilansuppdrag vara ett alternativ för att fortsätta arbeta lite och på så sätt få in lite inkomst.
7. Börja plocka ut en del av den allmänna pensionen. Har du det ekonomiskt tufft just nu eller ingen sparbuffert går bra att ta ut hela eller delar av den allmänna pensionen för att plussa på den dåliga ekonomin om du har nått en ålder när du kan börja plocka ut dem (63 år 2023). Men kom ihåg att ersättningen från A-kassan minskar eller upphör om du tar ut pension och får ersättning från A-kassa samtidigt.
8. Ta bort återbetalningsskyddet på dina tjänstepensioner och höj din pension med upp till 10 procent. Kontakta ditt pensionsbolag.
9. Se över ditt försäkringsskydd, särskilt dina personförsäkringar så som olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring när du inte längre har en anställning.