EXTRAMATERIAL 2023-9-12 KL. 14:19

Oro för biverkningar leder till avbrutna läkemedelsbehandlingar

Av Josefin Petersson

Oro för biverkningar leder till avbrutna läkemedelsbehandlingar
Foto: Pressbild

En ny Sifo-undersökning visar att varannan person (52 procent) har upplevt oro för eventuella biverkningar när de använt receptfria eller receptbelagda läkemedel. Fler än var tredje person (36 procent) har även upplevt oro för vad som står i tillhörande bipacksedlar. På grund av sin oro uppger tre av tio (30 procent) att de inte fullföljt en läkemedelsbehandling – en siffra som chefsapotekaren vid Apotek Hjärtat ser särskilt allvarligt på.

– Det är såklart viktigt att vara välinformerad om de läkemedel man konsumerar, men vår undersökning visar att oron för eventuella biverkningar kan leda till att man inte fullföljer en läkemedelsbehandling eller helt avstår från att ens påbörja den. Det kan givetvis leda till allvarliga konsekvenser beroende på vilka läkemedel det gäller, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Undersökningen visar också att fler än var tredje person (35 procent) har känt oro över symtom eller biverkningar de upplevt i början av en läkemedelsbehandling.

– Man ska alltid ta eventuella symtom på allvar, men man bör vara medveten om att dessa många gånger kan lindras eller motverkas. Något vår undersökning visar att majoriteten (72 procent) har liten kunskap om. Biverkningar kan exempelvis uppstå om man använder läkemedlet på fel sätt. Det kan handla om att man bör ta sin medicin i samband med en måltid för att undvika illamående, inför läggdags för att undvika yrsel under dagtid eller inhalera rätt för att undvika svampinfektion i munnen, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Svedberg poängterar även hur biverkningar många gånger är övergående. Bland annat kan insättningssymtom vara vanliga vid behandling med vissa antidepressiva läkemedel, vilket innebär symtom under de första veckorna av behandlingen. Vid osäkerhet om vad biverkningarna beror på bör man alltid uppsöka vården eller apoteken för vidare rådgivning.

– Om du inte mår bra av ditt läkemedel eller upplever oro inför en behandling uppmanas du att ta kontakt med apoteken eller vården för rådgivning. Hur läkemedelsbehandlingar påverkar en fysiskt eller psykiskt är väldigt individuellt samt beroende på läkemedelssort. Och här är det vårt jobb på apotek och inom vården att rådge om hur man kan förebygga de problem som eventuellt kan uppstå, men även hur och varför man behöver ta sin medicin för att motivera fortsatt behandling, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Undersökningens resultat i korthet:
Fler än var tredje person (36 procent) har upplevt oro över vad som står i tillhörande bipacksedlar när de använt receptfria och/eller receptbelagda läkemedel. Betydligt fler kvinnor (46 procent) uppger detta, jämfört med män (27 procent).

Varannan person (52 procent) har även upplevt oro över eventuella biverkningar. Även här är det betydligt fler kvinnor (62 procent) som uppger detta, jämfört med män (42 procent).

Fler än var tredje person (35 procent) har även känt oro över symtom/biverkningar de upplevt i början av en läkemedelsbehandling. Det är betydligt fler kvinnor (43 procent) som även uppger detta, jämfört med männen (26 procent).

All denna oro har även bidragit till att tre av tio som varit oroliga (30 procent) inte fullföljt en läkemedelsbehandling.

Fler än sju av tio (72 procent) uppger även att de har liten kunskap om hur man kan motverka/förebygga eventuella biverkningar från läkemedel.