EXTRAMATERIAL 2022-11-26 KL. 18:00

Oförändrat mjölkpris för Arlabönderna

Av Thomas Edgren

Priset som Arlabönderna får betalt för sin mjölk är oförändrat i december.Det så kallade a contopriset för konventionell mjölk blir i december därmed 616,4 öre per kilo och 667,6 öre per kilo för ekologisk mjölk.

Oförändrat mjölkpris för Arlabönderna
Mjölkpriset till Arlabönderna ligger kvar på samma nivåer som i november. Foto: Arla

- Kostnadsläget på gårdarna är fortfarande historiskt högt och räntan har stigit till den högsta nivån på 14 år. Självklart utmanar det hela branschen. Därför är det bra att vi lyckas behålla ett högt mjölkpris till våra ägare. Vi behöver värna svensk matproduktion, säger Kai Gyllström, vd för Arla Sverige.
Mjölkproduktionen i EU-27 backade med 0,6 procent i augusti. Men för september och oktober väntas positiv tillväxt grund av en mild höst och låga tillväxtsiffror för mjölk förra året, när siffrorna senare tillkännages.
Den amerikanska mjölkproduktionen ökar och slutade på plus 1,5 procent i september. Medan invägningen av mjölk på norra halvklotet åter förbättras, kämpar de stora mjölkregionerna i de södra delarna av världen. I Oceanien fortsätter den nedåtgående trenden in i deras högsäsong. Nya Zeeland kom in på minus 3,2 procent i september och Australien backade ännu mer med en minskning på 6,2 procent. Argentina visade svagt positiva siffror med plus 0,3 procent.

Priserna på ost har minskat sedan början av oktober. Särskilt mozzarella, som är en färskost, är under press då producenter och handlare försöker sälja lagren innan osten blir för gammal.

Mjölkpulverpriserna sjönk mycket i oktober, men stabiliserades på lägre nivåer efter de senaste handelstillfällena på GDT, Global Dairy Trade.

Kina fortsätter att importera mindre än förra året på grund av lägre lokal efterfrågan, samt högre inhemsk produktion av helmjölkspulver.

EU:s smörpriser sjunker, på grund av vikande efterfrågan på färsk grädde i hela Europa, i kombination med ökade volymer från Irland.